See veebileht kasutab küpsiseid, et saaksime pakkuda Teile parimat teenust.
Jätkates sirvimist, nõustute küpsiste kasutamisega. Täpsem info siit

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Tegevuspoliitika

Ettevõte on rahvusvahelisse kontserni Saint-Gobain kuuluv kergkruusa, kergkruustoodete ja ehituslike kuivsegude tootmise, müügi ning turundusega ning isolatsiooni ja kipsmaterjalide müügi ja turundamisega tegelev ettevõte, kes järgib oma tegevuses kontserni käitumise ja tegutsemise põhimõtteid ning keskkonna-, töötervishoiu- ja tööohutuse Hartat.

Ettevõtte põhieesmärgiks on saavutada ehitustööstuses ehitusmaterjalide sektoris pidev klientide rahulolu ja usaldus ning  omanikutulu töötajate efektiivse tegevuse abil.

Ettevõtte keskkonnalaseks eesmärgiks on toota ja turustada ehitusmaterjale keskkonnasäästlikult, efektiivselt ja jätkusuutlikult, tagamaks ökoloogiliste väärtuste säilimise kõikides protsessides ning toodete ja teenuste elutsükli ulatuses.

Ettevõte kannab oma tegevuses sotsiaalset vastutust, töötervishoiu- ja ohutusalases tegevuses. Püüeldakse avariide, vigastuste ja kutsehaiguste nullriski poole, rõhudes ennetustegevusele läbi erinevate selleks loodud vahendite.

Standardite ISO 9001 ja 14001 alusel on loodud ettevõtte tegevussüsteem ning organisatsiooni igale tasemele on määratud sellealased kohustused ja õigused.

Püstitatud põhieesmärkide saavutamiseks ettevõte:

  • Tegutseb vastavuses oma  tegevusala reguleerivate seadustega, juhenditega ja  määrustega;
  • Tegutseb klientide soove ja ootusi rahuldades läbi jätkuva kvaliteedi parandamise nii toodete  kui teenuste osas. Eesmärgiks on pakkuda majanduslikult optimaalselt kõrget kvaliteeti, nii kliendi kui ka ettevõtte jaoks:
  • Järgib keskkonna ning töötervishoiu- ja ohutuse jätkuva parandamise põhimõtteid, hinnates regulaarselt oma tegevusega seonduvaid keskkonnamõjusid ja töökeskkonnariske, määratledes neist tulenevalt keskkonnaeesmärke- ja ülesandeid;
  • Arendab keskkonda vähem koormavaid tooteid ja rakendab keskkonnasäästlikumaid tehnoloogiaid, püüdleb kõikide jäätmete taaskasutuse poole;
  • Motiveerib ja koolitab töötajaid tunnetama oma töö mõju keskkonnale, kvaliteedile ja tervisele ning tegutsema vastutustundlikult, kvaliteedi- ja keskkonnateadlikult ning  ohutult, et tagada oma tegevuse turvalisus;
  • On avatud ja usaldusväärne ja pideva informatsioonivahetuse kaudu erinevate huvipooltega tagab oma tegevuste vastavuse turu  muutuvatele nõudmistele;
  • Aitab kaasa, et koostööpartnerid tunnustavad ja järgivad neidsamu põhimõtteid.