See veebileht kasutab küpsiseid, et saaksime pakkuda Teile parimat teenust.
Jätkates sirvimist, nõustute küpsiste kasutamisega. Täpsem info siit

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.vetonit 431

weber.vetonit 431
weber.vetonit 431

Toote eelised

  • Mineraalne väikse aurutihedusega dekoratiivkrohv
  • Sobib nii sise- kui välispindade viimistlemiseks

Kuivseguna tarnitav "rillen" ehk "kooreüraski" struktuuriga mineraalne dekoratiivkrohv weber.vetonit 431. Dekoratiivkrohv WeberMin, WeberTherm ja ThermoRoc soojustussüsteemidele.

Tootekirjeldus

Toonitav minaraalne dekoratiivkrohv. Sobib kasutamiseks tugevatele krohvipindadele ja betoonile. Pinnastruktuur võib jääda pritsitud, hõõrutud või harjatud pinnaga. Hüdrofoobsete lisanditega on vähendatud segu kapillaarset veeimavust. weber.vetonit 430/431 on hea veeauru läbilaskvusega ja võimaldab niiskusel konstruktsioonist kiiresti väljuda. Tarnitakse 25 kg kotis kuivseguna, millele lisatakse vaid vett.  Toode toonitakse tehases weber.vetonit 36 värvikaardi järgi (36 tooni).

Kulunorm

ca 1,5 kg/m²/mm

Tehnilised andmed

Pakend 25 kg paberkott
Säilivusaeg 12 kuud tootmise kuupäevast kuivas ruumis ja suletud pakendis
Soovituslik kihipaksus 430: 1…4 mm
  431: 3…5 mm
Veekulu 5 l/25 kg
Kasutusaeg 2 tundi vee lisamisest
Tulepüsivusklass A1, põlematu (EN 1350-1)
Vee imendumine < 0,2 kg/(m²min0,5)
  (SFS-EN 1015-18)
Veeauru läbilaskvus Sd < 0,1 (SFS-EN 1015-19)
Sideaine Tsement ja polümeerid
Täiteaine Purustatud lubjakivi ja dolomiit, terasuurusega 0…1 mm
Lisandid Anorgaanilised pigmendid. Kapillaarset veeimavust vähendavad ja

Dokumentatsioon

Saada või salvesta dokumendid

Võite saata dokumendid e-postiga või salvestada.

Kasutusjuhised

Kasutuskohad

Weber.vetonit 430/431 sobib weberTherm ja weberMin fassaadisoojustussüsteemide viimistluskihiks. Sobib kasutamiseks nii sise- kui ka välistingimustes. Viimistluspinda võib kujundada hõõrutiga, harjaga või pritsiga. 

Aluspind

Käsitsi või pumbaga pinnale kantav weber.vetonit 430/431 on mõeldud tugevate mineraalsete pindade (betoon, tellis, tsementkrohv jne) viimistlemiseks. Aluspind peab olema puhas, tugev ja fassaadi puhul ilmastikukindel. Ebatasasuste silumiseks kasutada tasandussegu weber.therm 310. Eemaldada tuleb (näiteks survepesuga) kõik naket takistavad ained, nagu vana värv, soolad, rasv, tolm, rooste jmt. weberTherm ja weberMin süsteemi puhul peab tasandussegu weber.therm 310 olema piisavalt kivistunud. Enne pinna viimistlemist tuleb aluspinda niisutada, kuid peab tagama aluspinna imavusvõime. Segu ei tohi kanda märjale, imavusvõimeta või jäätunud aluspinnale. Ühtlase värvitooni saamiseks on soovitav aluspind eelnevalt kruntida sama värvitooni weber.vetonit 420 tsementvärviga. 

Segu valmistamine

25 kg kotitäis kuivsegu segatakse umbes 5 liitri puhta veega. Vispliga segamisel on segamisaeg 3...4 minutit. Värvitooni ühtlus eeldab valmissegu sama konsistentsi ja sama segamisaega erinevate valmistuspartiide puhul. Valmissegu kasutusaeg on kuni 2 tundi vee lisamisest. Kasutusaeg lüheneb temperatuuri tõustes.

Tööde teostamine

Segu kantakse seinale terasliibiga tugevalt surudes, krohvipumbaga pritsides või püstolkoluga pihustades. Värske segupind hõõrutakse siledaks polüuretaanist hõõrutiga (mõõdud 150x250 mm). Weber.vetonit 430/431 pealispinna võib jätta kas pritskrohviks või harjata vaoliseks. Ühtlase värvi saamiseks peavad segukihi paksus ja viimistlemise hõõrumistehnika jääma samaks kogu pinna ulatuses. Töövuugid on soovitav jätta vähemnähtavatele kohtadele (nt vihmaveetoru tagune). Pritskrohvi struktuuri saab muuta segu plastsusega, suudme suurusega, suru¬õhu hulgaga ja pritsimise kaugusega. Vedelam segu, suurem õhuhulk ja väiksem suue annavad siledama ja ühtlasema pealispinna.
Pärast krohvimist peab seina pind olema niiske vähemalt 2 ööpäeva. Sooja ja kuiva ilma korral tuleb pinda niisutada. Kaitsta värsket kihti vihma, tuule ja päikese eest.

Lõppviimistlus

Lõppviimistlemiseks võib pinna üle värvida. Selleks sobivad näiteks weber.ton 410 silikaatvärv, weber.ton 411 silikoonvärv või weber.vetonit 420 tsementvärv.

Praktilised nõuanded

Puu-, klaas- ja metallpindade kahjustumise vältimiseks on soovitatav need krohvimise ajaks katta. Krohvimise ajal ja kahel järgneval päeval peab aluspinna temperatuur ületama +5°C. Parim ilm töötamiseks on pilvine kuiv ilm temperatuuril +10...+20 °C. Värskelt kaetud pinda kaitsta sademete eest, kuna vee valgumisest jäävad koledad jäljed ning vihmavesi põhjustab materjali nõrgenemist ja enneaegset lagunemist. Enne lauskatmist on soovitatav teha proovitöö viimistluslaadi sobivuse osas. Väga steriilse pinna saamiseks peaks pinna üle värvima hüdrofoobsete omadustega silikoonvärviga. 

Ohutusnõuded

Põhjustab ärritust. Sisaldab üle 10 mahu % tsementi. 
Ärritab silmi, hingamisteid ja nahka. Väldi pikemat kontakti nahaga. Vajadusel kasuta kaitseprille, respiraatorit, kindaid või kaitsekreemi. Väldi tolmu sissehingamist. Segu sattumisel silma loputa kohe rohke veega ning vajadusel konsulteeri arstiga.