See veebileht kasutab küpsiseid, et saaksime pakkuda Teile parimat teenust.
Jätkates sirvimist, nõustute küpsiste kasutamisega. Täpsem info siit

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.vetonit 137

weber.vetonit 137
weber.vetonit 137

Toote eelised

  • Fiiberkiududega tasandussegu nii välis- kui ka sisetöödeks
  • Kihipaksus 2...10 mm
  • Käsitsi- ja pumbaga pinnale kantav
  • Kapillaarset veeimavust tõkestavate lisanditega
  • Pragunemiskindel
  • Elastne

 

 

Tsemendil baseeruv tasanduskrohv soklitesse. Tänu spetsiaalsetele hüdrofoobsetele lisanditele on tootel erakordselt hea vastupidavus niisketes tingimustes. Korraga saab pinnale kanda 3...10 mm paksuse kihi.

Tootekirjeldus

Tootekirjeldus

weber.vetonit 137 sokli- ja tasanduskrohv on mõeldud pindade tasandamiseks või kahekihiliseks krohvimiseks nii sise- kui ka välistingimustes. Segul on madal kapillaarne veeimavus, aga hea veeauru läbilaskvus.

weber.vetonit 137 sokli- ja tasanduskrohv on valmis kuivsegu, millele lisatakse vaid vesi. weber.vetonit 137 on pinnale kantav nii käsitsi kui ka pumbaga.

Kulunorm

ca 1,5 kg/m²/mm

Tehnilised andmed

Pakend 25 kg paberkott
Säilivusaeg 12 kuud tootmise kuupäevast kuivas ruumis
Soovituslik kihipaksus 3...10 mm
Veekulu 4,5...5 l/25 kg
Kasutusaeg 2 tundi vee lisamisest
Survetugevus 28 päevaga >6 MPa (SFS-EN 1015-11)
Tulepüsivusklass A2, põlematu (EN 13501-1)
Vee imendumine < 0,2 kg/(m²min0,5) (SFS-EN 1015-18)
Veeauru läbilaskvus Sd < 0,2 m (SFS-EN 1015-19)
Sideaine Tsement, lubi ja polümeerid
Täiteaine Looduslikud kivimid ja lubjakivi, terasuurusega 0…1 mm
Lisandid Fiiberkiud, kapillaarset veeimavust vähendavad ja ilmastikukindlust parandavad lisaained

Dokumentatsioon

Saada või salvesta dokumendid

Võite saata dokumendid e-postiga või salvestada.

Kasutusjuhised

Aluspind

weber.vetonit 137 sokli- ja tasanduskrohv sobib kergkruusplokkidest, betoonplokkidest, keraamilisest tellisest või betoonist aluspindadele. Aluspind peab olema tugev ja puhas. Segu ei või kanda vettinud või jäätunud pinnale.

Töötingimused

Enne tööde alustamist tuleb aluspinnalt eemaldada naket takistavad ained nagu mustus, tolm, rasv, vana värv ja lahtine krohv. Kuivad pinnad tuleb eelnevalt niisutada. Puu-, klaas- ja metallpindade kahjustumise vältimiseks on soovitav need krohvimise ajaks katta. Võimalikud sademeveed tuleb juhtida eemale.

Segu valmistamine

weber.vetonit 137 kuivsegu 25 kg kott segatakse 4,5...5 liitri puhta veega. Kraanivesi on sobiv. Vispliga segamisel on segamisaeg 3 minutit.

Tööde teostamine

weber.vetonit 137 sokli- ja tasanduskrohvi võib kanda seinale krohvipritsiga või käsitsi terasliibi abil. Korraga pinnale kantava segukihi paksus on 3...8 mm, lauskatmisel mitte üle 10 mm. Kahes kihis katmisel võib kihipaksus olla kuni 15 mm. Segu pind silutakse liibiga või tasandatakse rihtlatiga ja vajadusel hõõrutakse siledaks puuhõõrutiga. Kuiva ilma korral tuleb pinda järelhooldusel niisutada.

Lõppviimistlus

Enne viimistlemist peab tasanduskiht olema kivistunud, sõltuvalt temperatuurist kulub selleks 2...3 päeva. Üks sobivamaid lahendusi soklite viimistluseks on Weberi kivipuruviimistlus. Fassaadi viimistlemiseks sobib näiteks toonitav silikaatkrohv weber.pas 461 või rillen struktuuriga weber.pas 460, värvimiseks võib kasutada silikaatvärvi weber.ton 410. Siseruumides võib pinnad pahteldada või katta keraamiliste plaatidega, samuti ka krohvida.

Praktilised nõuanded

Tuleks vältida krohvimist päikesepaistel, vihma ja tugeva tuule korral. Segu sobib kasutamiseks temperatuuril +5...+30°C ja õhuniiskusel alla 80%.

Ohutusnõuded

Põhjustab ärritust. Sisaldab tsementi üle 10% kogumahust. 
Ärritab silmi, hingamisteid ja nahka. Väldi pikemat kontakti nahaga. Vajadusel kasuta kaitseprille, respiraatorit, kindaid või kaitsekreemi. Väldi tolmu sissehingamist. Segu sattumisel silma loputa kohe rohke veega ning vajadusel konsulteeri arstiga.