See veebileht kasutab küpsiseid, et saaksime pakkuda Teile parimat teenust.
Jätkates sirvimist, nõustute küpsiste kasutamisega. Täpsem info siit

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Fibo Lux 88

Fibo Lux 88
Fibo Lux 88

Toote eelised

  • Seina- ja põrandaprofiil loob mugava ja kiire paigalduse
  • Plokid on paigaldatavad plokiliimiga 
  • Komplektis tava- ja poolikud plokid
  • Plokiavad sobivad veetorude ja elektrijuhtmete kanaliteks
  • Hea aluspind viimistlemiseks
  • Sobivad nii kuivade, kui ka märgade ruumide vaheseinte ehitamiseks

Fibo Lux 88 on ette nähtud kuivade ja märgade ruumide kergete vaheseinte ehitamiseks nii uusehitistesse kui ka renoveeritavatesse hoonetesse. Lõpuni läbi mõeldud toodete komplekt muudab müüriladumise töö mugavaks ja kindlustab kvaliteetse lõpptulemuse.

Tootekirjeldus

Plokid on mõõdutäpsed, ühtlase sileda pinnaga ning otstest punnide ja soontega. Selline plokkidevaheline tappliide teeb müüritise ladumise lihtsamaks ja kiiremaks võrreldes traditsioonilise müüriladumisega. Ladumiseks kasutatakse kõrgkvaliteedilist weber Stone Fix plokiliimi. Laotud seinad on tugevad ja piisava jäikusega ning seinu saab laduda korraga täies kõrguses lõpuni välja. Plokkide sile pind ja õhuke vuuk võimaldavad seinu viimistleda õhukese pahtlikihiga. Plokkides olevaid õõnsusi saab kasutada elektrijuhtmete ja veetorude kanalitena.

Lisatarvikud

Fibo Lux 88 vaheseinalahenduse lisatarvikud

Fibo Lux 2500 profiil on spetsiaalse kujuga terasprofiil, mis järgib ploki mõõte. Terasprofiili kasutamine lihtsustab oluliselt müüritööde tegemist ja seda saab kasutada:
• seina ladumise alustamisel ja lõpetamisel;
• kergete vaheseinte omavaheliseks ja ka teiste seintega sidumiseks;
• deformatsioonivuugi ning silluste tegemisel Profiil on 2500 mm pikk ja 88 mm lai ning on valmistatud ploki soone mõõtu arvestades.

Profiili kasutamine hõlbustab sirge seina ladumist, võimaldab müüritöid kiiremini teha ja annab laotavale seinale suurema jäikuse.
Profiil sobitub täpselt ploki soonde ega jää seina pinnalt nähtavale. Profiiliga on komplektis müürisidemed (1 profiil ja 4 müürisidet).

Müürinööri klamber kinnitatakse profiili külge spetsiaalse ühenduse abil ja müürinöör asetatakse klambris olevasse sälku, lähtudes laotava plokirea ülemise serva kõrgusest.

Müüriside on ette nähtud profiili ja vaheseina omavaheliseks sidumiseks ning side paigaldatakse igasse teise horisontaalvuuki segukihi sisse.

Dokumentatsioon

Saada või salvesta dokumendid

Võite saata dokumendid e-postiga või salvestada.

Projekteerimine

Tänu plokkide suurele mõõdutäpsusele saab seinte ladumiseks kasutada weber Stone Fix pokiliimi, mida doseeritakse ühtlase kihina plokkide horisontaalsetele külgedele. Vertikaalvuuk laotakse ilma liimita ja müüritööd tehakse ½ ploki seotisega. Seinte ladumine liimiga ja plokkidevaheline tappühendus annavad seinale piisava tugevuse ja jäikuse, et laduda kuni 3,5 m kõrguseid vaheseinu.

Plokkide mõõdud (mm)

  Laius Kõrgus Pikkus
Tavaplokk 88 198 498
1/2 plokk 88 198 249

Tehnilised omadused

Mahukaal 955 kg/m³
Survetugevus 4 MPa
Helipidavus 39 dB
Tulepüsivus EI 60
Soojaerijuhtivus 0,3 W/mK
Ploki kaal:  
tavaplokk 8,50 kg/tk
1/2 plokk 4,25 kg/tk

Kulunormid

Plokkide kulu 10 tk/m²
Liimsegu kulu 1 pudel /7 m² seina
Plokkide kogus alusel:  
Tavaplokk 90 tk
1/2 plokk 20 tk

Avade sildamine

Avade sildamiseks võib vertikaalvuugist kokku liimida  Fibo Lux 88 plokid ja nii nendest sillus valmistada. Teine võimalus on kasutada Fibo Lux 2500 profiili, mis tuleb asetada ava kohale, tugi alla panna ja plokid peale laduda. Kindalasti tuleb täita liimga plokkide vertikaalvuugid. Tugipinna pikkus mõlemale poole peab olema minimaalselt 150 mm.  

Deformatsioonivuugid

Deformatsioonivuugid on ette nähtud vähendamaks kahjulike pragude teket seinas. Pragude peamised tekkimise põhjused on tingitud mahumuutustest seinas, mis on omakorda seotud materjali enda mahukahanemisega, temperatuuri kõikumisega ja niiskuse muutumisega. Deformatsioonivuukidega on võimalik jagada seinaosad piisavalt väikesteks osadeks, et vältida pragude tekkimise ohtu.

Deformatsioonivuugid tuleb ette näha:

  • Ühtlase temperatuuriga ruumides, jäikadel aluspindadel üle 6 m pikkuste seinte ehitamisel.
  • Märja ja kuiva ruumi ühenduskohal 
  • Kui vaheseina aluspinnaks üle 7,2 m pikkused õõnespaneelid või üle 4,2 m pikkune monoliitne vahelagi, tuleb deformatsioonivuuk teha seina keskele. 

Deformatsioonivuugi tegemiseks on kõige lihtsam viis kasutada Fibo Lux 2500 profiili

Tuletõkkeseinad

Tuletõkkeseinte lubatud maksimaalne kõrgus võib olla kuni 3,5 m ning seina ja vahelae vahe tuleb täita mineraalvillaga. Seina võib lae külge kinnitada metallist vinklitega. 

Paigaldus / viimistlus

Paigaldamine

1. Plokkide paigaldamist alustatakse vaheseina asukoha märkimisega ja profiili kinnitamisega seina külge. Kinnitusviis tuleb valida lähtuvalt seinamaterjalist ning profiili kinnitamisel ei tohi kinnitusvahendeid liiga pingule keerata, sest nii võib profiil deformeeruda.

2. Sõltuvalt seina aluspinna tasasusest saab esimese plokirea paigaldamiseks kasutada kas müürimörti või Fibo Lux 2500 profiili

3. Liimsegu kantakse plokkide horisontaalpindadele selleks spetsiaalselt välja töötatud liimikelguga, vertikaalvuukides segu ei kasutata. Üle rea tuleb alustada ½ plokiga, nii tekib korrektne plokkseotis ja plokiavad jäävad kohakuti. Plokiavasid saab kasutada elektrijuhtmete ja veetorude püstikutena.

4. Müüriside tuleb paigaldada igasse teise horisontaalvuuki. Side tuleb asetada värskesse segukihti, et tagada tugev nakkumine ja ühendus.

5. Nurga tegemisel võib plokid laduda plokkseotisena või kasutada Fibo Lux 2500 profiili.

6. Avade sildamiseks võib kokku liimida 3 Fibo Lux 88 plokki ja nii kuni 1,5 m pikkune sillus valmistada. Teine võimalus on kasutada Fibo Lux 2500 profiili, mis tuleb asetada ava kohale, tugi alla panna ja plokid peale laduda. Sellise lahenduse puhul tuleb kindalasti plokkide vertikaalvuugid täita liimseguga. Tugipinna pikkus mõlemale poole peab olema minimaalselt 150 mm. 
 
7. Seina lõpetamisel tuleb viimase plokirea ja lae vahele jätta 2-3 cm vahe ning sein tuleb kiiludega fikseerida lae külge ja vahe täita montazivahuga. 
Ripplaega ruumides võib vaheseina kinnitada puitprusside vahele.

 

 

Viimistlemine

Plokkide sile pind ja õhuke vuuk võimaldavad seinu viimistleda õhukese pahtlikihiga. Kuivades ruumides võib kasutada pahtleid, mis on valmistatud liimsideainel. Niiskete ja märgade ruumide pahteldamisel soovitame kasutada niiskuskindlaid tsementsideainel valmistatud pahtleid. 

Kuivade ruumide seinad

weber.vetonit LR+ on sobiv pahtel kuivade ruumide alus- ja viimistlemiseks. Vastavalt soovile saab pahteldatud seinad katta kas värvi või tapeediga. Värvitud seintel soovitame kuivamispragude vältimiseks viimistluskihis kasutada õhukest pinnatugevdusvõrku.  

Niiskete ja märgade ruumide seinad

Pahtel weber.vetonit VH on ette nähtud niiskete ruumide pahteldamiseks. Pahteldatud seina võib katta värviga.
Märgade ruumide viimistlemisel tuleb aluspahteldamine teha pahtliga weber TT, millele saab peale kanda weberi märja ruumi terviklahenduse.

 

Plokiliim

weber STONE FIX plokiliim

Ühekomponentne polüuretaankiviliim ehitusblokkide ja kivide kinnitamiseks ehitustöödel. Võrreldes ehitusmördiga on weber Stone Fix plokiliimi abil võimalik müüritöid teostada kiiremini, töökeskkond jääb tolmuvabaks ja töövahendiks on vaja ainult vahupüstolit. weber Stone Fix plokiliim moodustab tugeva liimühenduse juba 30 minuti jooksul.

Kasutusalad
Kasutatakse ehitusblokkidest mittekandvate siseseinte ladumisel. Erinevate kivipõhiste materjalidega sobivuse osas ja muudes tehnilistes küsimustes pidada nõu müügiesindaja, edasimüüja ja projekteerijaga.


Kasutamistingimused
Õhutemperatuur kasutamisel -5 °C kuni +35 °C. Ballooni temperatuur kasutamisel +5 °C kuni +30 °C, parimad tulemused + 20 °C juures. Ühendatavad pinnad  peavad olema puhtad tolmust, lahtistest osakestest ja õlist.

 

 

Kasutusjuhend

Vahuballooni hoida püstises asendis, eemaldada adapteril olev kork ja keerata balloon püstoli külge, hoides ühe käega püstoli käepidemest ja teisega keerata ballooni. Keeramise ajal tuleb jälgida, et püstoli ette ei jääks teisi inimesi. Ballooni ei tohi keerata püstolile nii, et balloon on ventiiliga allapoole või keerates püstolit ballooni peal. Peale püstoli kinnitamist loksutada ballooni vähemalt 20 korda, seejärel alustada tööd hoides püstolit tööasendis, ballooni põhi ülespoole.
Eelnevalt niisutatud pind tagab parema tulemuse. Õhutemperatuuril alla +5°C on soovitav ühendatavaid pindu töödelda PENOSIL Premium Foam Activator-ga. Vahu kogust reguleerida püstoli päästikuga.
Külmal ajal on vajalik enne tööga alustamist ballooni soojendada, kas soojas ruumis või soojas vees. Soojendava vee või õhu temperatuur ei tohi ületada 30 °C.
weber Stone Fix moodustab mõne sekundi jooksul vahupüstolist välja lastes õhukese liimikihi. Kohe kui liim on laiali valgunud võib ühendatavad kivipinnad kokku suruda. Kiviliim tuleb peale kanda nii vertikaalsetele kui horisontaalsetele pindadele.

Puhastamine

Tardumata liimvahu puhastamiseks pindadelt ja tööriistadelt sobib PENOSIL Premium Foam Cleaner. Tardunud liimvahtu saab eemaldada mehaaniliselt kui seda eelnevalt pehmendada vahendiga PENOSIL Premium Foam Remover.
Käte, riiete ja vahupüstoli puhastamiseks tardumata liimvahust sobivad puhastuslapid PENOSIL Premium Cleaning Wipes.

Tehnilised andmed

Omadus Ühik Väärtus
Pindkuiv (+23 °C, 50% RH) minutid 8 - 15
Täielikult tardunud (+23 °C, 50% RH) tunnid 24
Täielikult tardunud (+5 °C, 50% RH) tunnid 72
Tardunud liimvahu tulekindlus (DIN 4102-1)   B3
Tardunud liimvahu süttimispunkt °C 400
Tardunud liimvahu temperatuuritaluvus °C pikaajaliselt: -40 kuni +90
    lühiajaliselt: -40 kuni +130

Värvus
Helekollane.


Pakend
1000 ml aerosoolballoon, sisu 750 ml, 12 ballooni karbis.

Säilitamine

Ballooni tuleb ladustada ning transportida vertikaalselt. Hoida jahedas ja kuivas kohas. Ladustada temperatuuril +5 °C kuni +30 °C. Aerosoolballooni ei tohi hoida temperatuuridel üle +50 °C, soojusallikate läheduses ega otsese päikesevalguse käes. Garanteeritud säilivusaeg avamata pakendis 9 kuud.

Ohutus

Toode on tuleohtlik, kaitsta ülekuumenemise eest ja eemal süttimisallikatest, vältida otsest päikesevalgust ja suitsetamist töötamise ajal.
Võib põhjustada ülitundlikkust sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga. Kasutamise ajal tagada piisav ventilatsioon. Kanda kaitseprille ja -kindaid.
Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Tardunud liimvahtu võib käsitseda ilma igasuguse ohuta tervisele.
Täpsem ohutusinfo on kättesaadav toote ohutuskaardil (SDS).

Videod