See veebileht kasutab küpsiseid, et saaksime pakkuda Teile parimat teenust.
Jätkates sirvimist, nõustute küpsiste kasutamisega. Täpsem info siit

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Leca Design

Leca Design
Leca Design

Toote eelised

Leca Design plokisari on põhjalikult läbi mõeldud terviklik seinalahendus. Toodete komplekti moodustavad tava-, nurga- ja sillusplokid. Plokkide õige kasutamine aitab vältida külmasildade teket  konstruktsioonides ja tagab kvaliteetse tulemuse aastateks. 

Leca Design LTH plokid on turul pakutavatest seinaplokkidest ühed innovatiivsemad , milles on ühendatud nii seina kandev konstruktsioon, kui ka soojaisolatsioon.  Leca Design LTH plokkidest laotud seinad  tagavad eramu ehitamisel madalaenergia taseme ilma täiendava lisasoojustuseta. Plokke saab kasutada hoonete vundamentide ja välisseinte ehitamiseks. Lähtuvalt hoone funktsioonist ning välisseinte soojapidavuse vajadusest, saab valida kõige sobivama variandi LTH-300LTH-380 ja LTH-420 plokisarjade vahel. 

Tehnilised andmed

Leca Design plokid on turul pakutavatest seinaplokkidest ühed innovatiivsemad , milles on ühendatud nii seina kandev konstruktsioon, kui ka soojaisolatsioon.  Leca Design plokkidest laotud seinad  tagavad eramu ehitamisel madalaenergia taseme ilma täiendava lisasoojustuseta. Plokke saab kasutada hoonete vundamentide ja välisseinte ehitamiseks. Lähtuvalt hoone funktsioonist ning välisseinte soojapidavuse vajadusest, saab valida kõige sobivama variandi LTH-300, LTH-380 ja LTH-420 plokisarjade vahel.

Tehnilised andmed

Keskmine garanteeritud survetugevus (MPa) 4
Mahukaal (kg/mᶟ) 750
Külmakindlus (tsüklit) 50
Soojuserijuhtivus λ (W/mK) 0,205

Plokkide mõõdud (mm) ja kaalud (kuiv)

Plokk Laius Pikkus Kõrgus kg/tk
LTH 300 tavaplokk 300 498 195 15,1
LTH 300 nurgaplokk 300 200 195 5,6
LTH 380 tavaplokk 380 498 195 16,8
LTH 380 sisenurga plokk 380 290 195 9,9
LTH 380 välisnurga plokk 380 250 195 7,0
LTP 380 sillusplokk 380 498 195 14,6
LTH 420 tavaplokk 420 498 195 16,9
LTH 420 sisenurga plokk 420 330 195 11,5
LTH 420 välisnurga plokk 420 290 195 8,2
LTP 420 sillusplokk 420 498 195 14,8

Plokkide koguseline arvestus, müürisegu kulu

Plokk tk/m² tk/alus Segu kulu kg/tk
LTH 300 tavaplokk 10 64 2,0
LTH 300 nurgaplokk 5 tk/m 32 0,7
LTH 380 tavaplokk 10 48 2,5
LTH 380 sisenurga plokk 5 tk/m 32 1,1
LTH 380 välisnurga plokk 5 tk/m 32 0,9
LTP 380 sillusplokk 2 tk/m 48 1,5*
LTH 420 tavaplokk 10 48 2,5
LTH 420 sisenurga plokk 5 tk/m 24 1,3
LTH 420 välisnurga plokk 5 tk/m 32 0,9
LTP 420 sillusplokk 2 tk/m 48 1,5*
       
* Lisaks müürisegule tuleb arvestada sillusploki õõnsuste betoneerimiseks 19,3 kg/plokk S 30 kuivbetooni      

Tulepüsivus

Müüritise laius (mm) Tuletõkke sein mittekandva tarindina Tuletõkkesein kandva tarindina
LTH 300 EI 120 REI 60
LTH 380 EI 120 REI 60
LTH 420 EI 120 REI 60

Helipidavus

Müüritise laius (mm) R´W (dB)
LTH 300 43
LTH 380; LTH 420 47
   
Tabelis toodud väärtused kehtivad, kui sein mõlemalt poolt krohvitud 5 mm pakususe krohvikihiga.  

Dokumentatsioon

Saada või salvesta dokumendid

Võite saata dokumendid e-postiga või salvestada.

Kasutusjuhised

Plokkide ladumine

Plokkide ladumiseks soovitame kasutada müürisegu weber M100/600. Müürisegu tuleb kanda ainult ploki külgmistele horisontaalsetele pindadele. Vertikaalseid vuuke müüriseguga ei täideta, sest plokid sobituvad soojustusmaterjali kohalt tappliitega üksteise sisse. Seina parema soojapidavuse saavutamiseks soovitame vuugid täita soojustuse kohalt kas polüuretaanvahu või mineraalvilla ribaga (näiteks Isover TK-20). Takistamaks õhu liikumist seina sees, tuleb PU vahuga täita ka horisontaalsete vuukide otsad avade (uksed, aknad) juures. Müüritise armeerimiseks soovitame kasutada kas bi-armatuuri või Ø 8 mm A III vardaid, mida on lihtne paigaldada ploki ülasosas olevatesse soontesse. Müüriankruid (roostevabad) tuleb kindlasti kasutada üle 3,5 m kõrguste seinte ehitamisel (4 tk/m²), avade ümbruses ja kõige ülemise plokirea alumises vuugis.

Avade sildamiseks LTH-380 ja LTH-420 plokkidest laotud seintel on kõige sobivam kasutada spetsiaalset samas mõõdus sillusplokkidest tehtavat sillust, mis on nn. U-sillus ja samas moodulis seinaplokkidega. U-ploki tühimikud tuleb sarrustada Ø 10 mm armatuurvarrastega ja monolitiseerida betooniga nt weber S30.
Samuti võib kasutada Fibo või r/b silluseid, kuid külmasildade vältimiseks peab järgima seina kihilise ehituse põhimõtet, kus kahe (kerg-) betooni kihi vahele tuleb paigaldada soojustus (PU, EPS).

Hoone nurkade ladumisel on võimalik kasutada spetsiaalseid LTH nurgaplokke, mis lihtsustavad ehitamist ja aitavad vältida külmasildade teket.

Müüritise armeerimine toimub samade reeglite järgi, nagu kõikide teiste Fibo plokkide puhul.

 

Deformatsioonivuugid

Deformatsioonivuugid on ette nähtud vähendamaks pragude teket seintes. Pragude peamised tekkimise põhjused on tingitud mahumuutustest seinas, mis on omakorda seotud materjali enda mahukahanemisega, temperatuuri kõikumisega ja niiskuse muutumisega.
Deformatsioonivuukidega on võimalik jagada seinaosad piisavalt väikesteks osadeks, et vähendada pragude tekkimise ohtu. Deformatsioonivuugi asukoha peab määrama igal konkreetsel juhul projekteerija, kes leiab selleks kõige sobivama koha.

Deformatsioonivuuk tuleb ette näha:

  • kui seina pikkus on üle 10 m;
  • sooja ja külma seina liitumisel;
  • erinevalt koormatud seinte ristumisel;
  • erinevatest materjalidest seinte ristumisel;
  • juhul, kui muutub seina kõrgus ja paksus.

Deformatsioonivuuk peab läbima ka viimistluskrohvi kihti. Kuna müüritis on deformatsioonivuugi kohalt katkestatud, siis tuleb vuugid hoolikalt tihendada ja kaitsta ilmastiku kahjulike mõjude eest. 

 

Seinakonstruktsioonide U-arvud

LTH-300 - 0,25 W/m²K, 
kui täita vuuk soojustuse kohalt vähepaisuva vahuga on U-arv - 0,23 W/m²K

LTH-380 - 0,16 W/m²K, 
kui täita vuuk soojustuse kohalt vähepaisuva vahuga on U-arv - 0,15 W/m²K

LTH-420 - 0,13 W/m²K, 
kui täita vuuk soojustuse kohalt vähepaisuva vahuga on U-arv - 0,12 W/m²K

Viimistlus

Välisviimistlus

Hoone välisviimistlus tehakse tavaliselt mitmekihilise krohvilahendusega ja selleks on sobiv kasutada Weber kuivsegutooteid. Seinte tasandamise ja armeerimiskihi tegemiseks soovitame kasutada weber.therm 310 krohvisegu, mida tuleb seinale kanda kahes kihis. Esimesse kihti tuleb sisse suruda ka armeerimisvõrk weber 397 ning teise kihi peale kandmist võib alustada alles siis, kui esimene krohvikiht on täielikul kuivanud. Enne viimistluskihi tegemist tuleb aluskrohvi pind kruntida weber.prim 403 krundiga, mille toon peab vastama viimistluskrohvile. Viimistluskihi materjali soovitame valida erineva terasuuruse ja faktuuriga weber.pas 461 silikaatkrohvide hulgast, mida toonitakse weber ja NCS värvikaartide alusel.

Siseviimistlus

Siseviimistluse tegemisel soovitame esmaseks tasanduseks weber.therm 310 krohvisegu, millele võib peale kanda weber.vetonit VH pahtlisegu, mida saab juba kasutada lõppviimistluskihi aluskihina nii märgades, kui ka kuivades ruumides.