See veebileht kasutab küpsiseid, et saaksime pakkuda Teile parimat teenust.
Jätkates sirvimist, nõustute küpsiste kasutamisega. Täpsem info siit

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Tapp-liitega Fibo vaheseinte plokk

Tapp-liitega Fibo vaheseinte plokk
Tapp-liitega Fibo vaheseinte plokk

Toote eelised

 • Tapp-liitega vertikaalvuuk läheb kokku ilma müüriseguta
 • Ploki kõrgus 250 mm 
 • Avade sildamiseks 2 võimalust

Peamisteks erinevusteks eelmise „põlvkonnaga“ on tapp-liide vertikaal vuugis ja plokkide suurem kõrgus

EFEKTID

Soovime olla Eesti plokitoodete turul suunanäitajad ja seetõttu oleme alates 2015.a. kevadest turul uuendatud Fibo 100 mm ja 150 mm vaheseina plokkide valikuga. Peamisteks erinevusteks eelmise „põlvkonnaga“ on tapp-liide vertikaal vuugis ja plokkide suurem kõrgus ehk muutused, mida on ka plokke vaadates silmaga märgata.

Nende uuendustega on võimalik saavutada märksa rohkem kui esmapilgul paistab ja EFEKT, mida ehitajale soovime pakkuda on:

Tapp-liitega vertikaalvuuk läheb kokku ilma müüriseguta

EFEKT: 

 •  müürisegu kokkuhoid ja ladumise kiirus + seina sirge joone hoidmine
 • vähem vuuke
 • siledam seinapind
 • viimistlusmaterjalide kokkuhoid

Ploki kõrgus 250 mm

EFEKT: 

 •  seina 1 m²-sse läheb 2 plokki vähem
 • ukse ava (2,10 m) alla saab 1 cm seguvuugi paksusega 8 plokireaga ilma plokke lõikamata 

Avade sildamiseks 2 võimalust

EFEKT:

 •  saab kasutada Fibo tüüpsilluseid
 • Fibo Fix plokiliimiga saab plokid vertikaalvuugist silluseks kokku liimida

Maksumus ja ehitamine

EFEKT:

 •  sein saab kiiremini valmis ja soodsamalt viimistletud
 • ehitusega saab hakkama ka tavainimene – ei pea ehitajat palkama

Dokumentatsioon

Saada või salvesta dokumendid

Võite saata dokumendid e-postiga või salvestada.

Omadused

Tulepüsivus

Tänu Fibo plokkide jämepoorsele struktuurile ja suhteliselt madalale soojusjuhtivusele on Fibo müüritisel väga kõrge tulepüsivus. Fibo plokke võib kasutada kandvates ja mittekandvates vahe- ja välisseintes sh. tuletõkkesektsioonide eraldamisel või osadeks jagamisel ning tulemüüri ehitamisel, mille tulepüsivusajad EPN 10.1 Ehituse tuleohutuse kohaselt peab olema EI 120- -EI 240 ja REI 60 – REI 240. Süttimiskindluse ja tuleleviku järgi kuuluvad Fibo 3 ja Fibo 5 plokid EN 771-3p.5.11 järgi ilma katsetuste ja eriuuringuteta pinnakihi süttivustundlikkuse ja tuleleviku  klassi V1/I (euroklass A1 ilma vastava testimiseta). Fibo müüritis säilitab suures osas kandevõime ka tulekahju korral ning seda on hiljem enamikel juhtudel lihtne taastada.

Helipidavus

Kuna tegu on kaalult kerge materjaliga ja helipidavuse näitajad ei ole nii head, kui raskest betoonist plokkiseintel, siis parema müraisolatsiooni saavutamiseks tuleb plokid laduda täis horisontaal- ja vertikaalvuukidega ning tingimata krohvida või pahteldada. Krohvimata Fibo plokkidest seinu saab kasutada helisummutava seinana. Heli neelduvus on vähene, kui pritsi, rulli või harjaga värvimisel poorid ei täitu. Massiivsemast Fibo 5 plokkidest müüritise helipidavus on parem kui Fibo 3 plokkidest müüritisel. Õhumüra levib peale seina ka läbi külgnevate konstruktsioonide ning ventilatsiooni läbiviikude, samuti soodustavad heli levikut seinas olevad süvendid, pistikupesad jmt.

Veeimavus ja niiskusesisaldus

Fibo plokid imavad vett väga vähesel määral ja selle põhjuseks on materjali jämepoorne struktuur, mis ei võimalda niiskusel kapillaarselt levida. Suhtelise niiskuse 90-95% juures on plokkide veesisaldus ca 6,5% kaalust. Plokkide vähese veeimavuse tõttu on müüri- ja krohvimördil head kivinemistingimused isegi õhukese kihina, sest mördis oleva vee edasikandumine plokkidele on minimaalne. Plokkide krobeline pealispind tagab hea nakkumise mördi ja plokkide vahel. Katsed on näidanud, et korrektselt paigaldatud normikohase soojustusmaterjali puhul ei ületa relatiivne niiskus absoluutset niiskust ja kandekonstruktsioonis kondentsvett ei teki. Ekspluatatsiooni tingimustes on välisseinte niiskuse sisaldus ca 4% ja siseseintel 2-3% ja see püsib stabiilsena aasta ringi, mis omakorda aitab luua hoones tervisliku ja meeldiva sisekliima. Konstruktsiooni piisava aurutiheduse aitab tagada seina viimistlemine seestpoolt tsementkrohvi või – pahtliga.

Tehn. andmed

Plokkide tehnilised omadused

Tolerantsiklass D 1
Veeauru läbilaskvus μ 5/15
Veeimavus Fibo 3 5,0 g/m²s
Veeimavus Fibo 5 13,8 g/m²s
Survetugevus Fibo 3 (50% kvantiil) 3 N/mm²
Survetugevus Fibo 5 (50% kvantiil) 5 N/mm²
Mahukahanemine Fibo 3 0,45 mm/m
Mahukahanemine Fibo 5 0,65 mm/m
Nakketugevus nihkel 0,15 N/mm² (tabeliväärtus EN 998-2)
Soojajuhtivus (λ10, kuiv) Fibo 3 0,2 W/mK (tabeliväärtus EN 1745)
Soojajuhtivus (λ10, kuiv) Fibo 5 0,24 W/mK (tabeliväärtus EN 1745)
Mahukaal Fibo 3 740 kg/mᶟ (4-6% niiskusega)
Mahukaal Fibo 5 890 kg/mᶟ (4-6% niiskusega)
Tuletundlikkus (Euroklass) A 1

Plokkide mõõdud ja kaalud (niiskus 4-6%)

Plokkide mõõdud (mm) ja kaal (kg/tk)
Laius (mm) Kõrgus (mm) Pikkus (mm) 3 MPa kg/tk 5 MPa kg/tk
100 250 480 9 11
150 250 480 14 16

Kogus alusel ja müürisegu kulu

Ploki laius (mm) Kogus alusel (tk) Müürisegu kulu ploki kohta (kg)
100 108 1,6
150 72 1,7

Helipidavus

Müüritise laius (mm) Õhumüra isolatsiooni indeks R`w (dB)    
  Fibo 3 Fibo 3* Fibo 5
100 40 43* 43*
150 45 47* 49*

* krohvituna mõlemalt küljelt

Tulepüsivus

Müüritise laius (mm) Mittekandev tuletõkkesein Kandev tuletõkkesein Ainult kandev sein
100 EI 120 REI 60 R 30
150 EI 240 REI 120 R 60

Paigaldus

1. Enne seinte ehitamist tõsta plokialused võimalikult töökoha lähedale. Eemalda aluselt kile, et plokid saaksid kuivada ja märgi seinte asukohad.

2. Müüriseguks soovitame kasutada weber M100/600 müürisegu, mida on saadaval 25 kg ja 1000 kg kottides. 

3. Suurema koguse müürisegu segamiseks kasuta segumasinat. Väiksemat segukogust on mugav teha ämbris, segamiseks kasuta trelli ja visplit.

4. Segupeenar esimese plokirea all võib olla tavapärasest paksem. Sellega saab korrigeerida põranda ebatasasust esimese plokirea paigaldamisel.

5. Aseta plokid vertikaalvuugis ilma müüriseguta omavahel tapp-liitega tihedalt kokku.

6. Esimene plokirida tuleb hästi paika loodida, selleks kasuta loodi ja kummihaamrit. Esimese rea paigaldamise täpsusest sõltub edasise müüritöö ladumise kiirus ja kvaliteet.

7. Kontrolli pika latiga, et sein oleks sirge.

8. Seina sidumiseks teise konstruktsiooniga  võib kasutada armatuurvarrast pikkusega ca 20 cm. Selle kinnitamiseks puuri olemasolevasse konstruktsiooni auk sügavusega ca 10 cm. Puuri  ja armatuuri läbimõõt võiksid olla võrdsed. 

9. Aseta armatuurvarras puuritud auku ja painuta seda pisut ülespoole ning keera armatuurvarras ploki peale.

10. Kui seina sidumise armatuurvarras ja bi-armatuur jäävad ühte vuuki, siis aseta armatuurvarras ploki ühte serva ja bi-armatuur selle kõrvale.

12. Ristuvate seinte sidumisel kehtivad  samad põhimõtted ja seotis tuleb teha esimese plokirea peal ja viimase plokirea all ning seina kõrguse 1m kohta üks sidumine.  

13. Plokkide lõikamiseks on kõige lihtsam kasutada kõvasulamhammastega käsisaagi.

14. Korrektse plokkseotise tekkeks tuleb plokk pooleks lõigata ja üle rea alustada ladumist ½ plokiga. 

15. Horisontaalvuuk tuleb laduda täismördipeenraga, vertikaalvuuk ilma seguta.

16. Kontrolli seina ladumise täpsust loodiga.

17. Kui plokk on paika looditud, siis eemalda vuugist välja valgunud segu kelluga.

18. Plokkidest silluse tegemisel kasuta Fibo Fix ploki liimi, mida kanna silluse tapp otstele.

19. Aseta plokid tasasele aluspinnale ja suru plokid omavahel tihedalt kokku 

22.Kontrolli loodiga, et sillus oleks sirge ja lase liimil 24 tundi kivistuda. 

21.Aseta sillus ava kohale ja kontrolli, et tugipinna pikkus oleks min.20 cm

22. Loodi sillus täpselt paika.

23. Fibo silluse kasutamisel jälgi, et sillus oleks õiget pidi paigaldatud. Silluse otsal oleval  sildil peavad noole otsad olema ülespoole.

24. Viimase plokirea ja vahelae vaheline vuuk täida montaazivahuga. Vuugist välja paisunud vaht lõika ära enne viimistlustööde alustamist. 

25. Kui sein on korrektselt laotud, siis on võimalik 8 plokireaga saavutada 2,10 m kõrgus ukse ava alla ilma plokke lõikamata. 

Viimistlemine

Siseviimistlus

Kuna Fibo plokid on täpselt mõõdus ning nendest oskuslikult laotud müürid ühtlaselt tasapinnas ja sirged, siis reeglina piisab Fibo müüri pahteldamiseks 3-5 mm tasanduskihist. Sellise kihi tegemiseks sobib hästi tsemendil baseeruv täitepahtel weber TT. weber TT on niiskus-, külma- ja kuumakindel ning seda võib kasutada kõikide ruumide seinte tasandamiseks, alates vannitoast ja saunast, lõpetades tamburi ja elutoaga. weber TT oskuslikul pinnalekandmisel saavutatakse piisav siledus tapeedi alla. Siledama pealispinna saamiseks tuleb TT-ga tasandatud seinad viimistleda weber LR+ või weber VH-ga. LR+ ja VH on peened viimistluspahtlid, mis tagavad sileda pinna värvi, tapeedi või muu viimistlusmaterjali alla. weber LR+ sobib ainult kuivade ruumide (eluruumid) seinte ja lagede pahteldamiseks. weber VH on tsemendil baseeruv viimistluspahtel ning seda võib kasutada lisaks eluruumidele ka vannitubade, pesemisruumide, trepikodade ning muude niiskes ja ka külmas keskkonnas olevate ruumide pahteldamiseks.
Kui alusmüür on ebatasane, sobib seina tasandamiseks krohvisegu weber.stuck 313. weber.stuck 313-ga võib teha kuni 25 mm paksuse tasanduskihi. Üksikute aukude ja lohkude täitmisel (pistikupesad, kaablisooned, torude läbiviigud) võib kihipaksus olla kuni 5 cm. weber.stuck 313 on tsemendil baseeruv niiskus-, külma- ja kuumakindel krohvisegu, mida võib kasutada nii sise- kui välistingimustes, kuivades ja märgades ruumides. See segu sisaldab ka kiudusid, mis armeerivad segukihi ühtlaselt ning aitavad ära hoida pragude teket. weber.stuck 313-ga tasandatud sein tuleb enne värvimist või tapetseerimist pahteldada weber LR+i või VH-ga.

Videod