See veebileht kasutab küpsiseid, et saaksime pakkuda Teile parimat teenust.
Jätkates sirvimist, nõustute küpsiste kasutamisega. Täpsem info siit

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.vetonit ML 5

weber.vetonit ML 5
weber.vetonit ML 5

Toote eelised

  • Ühtlane kvaliteet
  • Lai värvivalik
  • Lihtne kasutada
  • Hea töödeldavus
  • Survetugevusklass  M5

Värviline müürisegu weber.vetonit ML 5 on ette nähtud põletatud- ja silikaattelliste ladumiseks. Tegu on tehases valmistatud kuivseguga, millele tuleb ehitusobjektil lisada vaid vett.

Tootekirjeldus

Kasutuskohad

Põletatud ja silikaattellistest fassaadide, siseseinte, kamina voodrite ja katusest välja ulatuvate korstnaosade ladumiseks, kui soovitakse saada kivide värvusele sobiva tooniga vuuke.

Kasutusaeg

2-3 tundi vee lisamisest

Säilivusaeg

12 kuud tootmiskuupäevast

Dokumentatsioon

Saada või salvesta dokumendid

Võite saata dokumendid e-postiga või salvestada.

Omadused

Tehnilised andmed

Pakend 25 kg; 1000 kg
Säilivusaeg 12 kuud tootmise kuupäevast kuivas ruumis ja suletud pakendis
Vee kogus segamisel vastavalt värvitoonile:  
144 Ounas, 149 Ropis, 159 Pallas, Mutus 152 3,0-3,2 l/25 kg
141 Olos, 153 Maares, 154 Kilpis, 156 Viipus, 157 Menes 3,0-3,4 l/25 kg
140 Jeres, 150 Nattas 3,1-3,5 l/25 kg
Tuletundlikkus A1
Survetugevusklass M5
Kasutusaeg 3 tundi vee lisamisest
Kasutustemperatuur +5 … +30 ºC
Sideaine Portlandtsement
Täiteaine Liiv
Lisaained Ilmastikukindlust parandavad lisandid
Tera suurus 0…4 mm
Vuugi paksus 10…15 mm

Kasutusjuhised

Aluspind

Tellised peavad olema puhtad ja ei tohi olla jäätunud ega härmatisega kaetud.

Segu valmistamine

Segu valmistamisel pidada täpselt kinni kotil olevast veekogusest. Jahedamates tingimustes kasutada segu valmistamiseks sooja (maks. 60⁰C) vett. Segu temperatuur peab olema kasutamise ajal vahemikus +5…+30⁰C. Segu segamisaeg vabalangemisega segistis on 6…8 minutit ja sundsegistis 4…5 minutit. Väiksed kogused võib segada ka trelli otsa kinnitatud vispliga. Lisatava seguvee koguseid ei või ületada, kuna see vähendab segu tugevust. Valmis segu on kasutatav 2…3 tundi.

Tööde teostamine

Enne müüritööde algust ja ladumise ajal tuleb kaitsta kõiki ehitiseosi, mida müüritööde ajal võidakse kahjustada. Mördi nake ei ole tagatud kui kasutada liiga suure veesisaldusega või vastupidiselt liialt kuumi ja kuivi müürimaterjale. Müürikive ei tohi pärast nakkumist enam liigutada. Müüri ajutised katkestused tuleb püüda teha astmelised. Poolelioleva müüri pealispinda kaitsta vihma ja muu ohustava niiskuse eest. Kuiva ja sooja ilmaga tuleb takistada müüri liiga kiiret kuivamist. Mördipritsmed tuleb eemaldada müüri pinnalt enne mördi tardumist.

Vuukimine

Nähtavale jäävate tarindite vuugid tihendatakse müüritöö ajal, kui dokumentides pole teisiti ette nähtud. Vuugi pind viimistletakse siis, kui mört on niipalju tardunud, et vuugipinna siledus või kuju jääb püsima.

Ohutusnõuded

Põhjustab ärritust. Sisaldab tsementi kuni 20% kogumahust. Ärritab silmi, hingamisteid ja nahka. Väldi pikemat kontakti nahaga. Kasutada kaitseprille, kindaid ning kaitsekreemi. Vältida tolmu sissehingamist. Kasutada respiraatorit. Nahaärrituse korral pesta koheselt sooja seebiveega. Segu sattumisel silma loputada koheselt rohke veega ning vajadusel konsulteerida arstiga.

Säilitamine

Segu säilib suletuna kotis kuivas kohas kuni 12 kuud. Ehitusobjektil ladustatakse segukotid alustele, mitte maapinnale. Kotid kaitsta sademete eest (näiteks varikatus).

Segu kulu

Materjal Mõõdud, mm Kuivsegu
Silikaatkivi 250x120x65 0,9
Põletatud tellis 250x120x65 1,0
  250x85x65 0,8
NKH 270x130x75 1,4
KH 285x135x185 2,0
NRT 270x130x75 1,7
MRT 85 285x85x85 1,2