See veebileht kasutab küpsiseid, et saaksime pakkuda Teile parimat teenust.
Jätkates sirvimist, nõustute küpsiste kasutamisega. Täpsem info siit

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber AK

weber AK
weber AK

Toote eelised

  • Sobib ahjude ja soemüüride viimistlemiseks
  • Võib pinnale kanda käsitsi või pahtlipritsiga

Valge tsementkrohv nii sise- kui ka välispindadele

 

 

 

Toote kirjeldus

weberi antiikkrohvid on valged tsementkrohvid nii sise- kui ka välisseintele. Toodet tarnitakse kuivseguna 20 kg kotis ja valmistamiseks lisatakse vaid vett. Antiikkrohvid on saadaval vaid valgena.

Kasutusvaldkonnad

weber.vetonit antiikkrohvid sobivad kuumade pindade nagu ahjud, soojad müürid, korstnajalad jmt viimistlemiseks, kuid toodet saab kasutada ka välistingimustes, näiteks korstnapitsi krohvimiseks. Toode leiab peamiselt kasutust sisetingimustes, sisekujunduse elemendina.

Kulunorm

4…6 kg/m²

Tehnilised andmed

Kasutustemperatuur Tööde teostamise ajal ning 2 päeva pärast seda peab aluspinna-, segu- ja õhu temperatuur olema vähemalt + 5...+10 °C
Pakend 20 kg
Säilivusaeg 18 kuud tootmise kuupäevast kuivas ruumis
Segukihi paksus 1-2 mm
Veekogus segamisel 4...4,8 l/20kg
Veeauru läbilaskvus Sd < 0,17 (SFS-EN 1015-19)
Täiteaine, purustatud lubjakivi, terasuurused weber.vetonit AK: kuni 1,5 mm
Sideaine Valge tsement
Kasutusaeg 3 tundi vee lisamisest
Värvus valge

Dokumentatsioon

Prindi tooteleht (PDF)

Ohutusleht

Saada või salvesta dokumendid

Võite saata dokumendid e-postiga või salvestada.

Kasutusjuhised

Aluspind

weber AK (antiikkrohv) sobib keraamilisest tellisest, silikaatkivist, kergbetoonist, keramsiitbetoonist ja betoonist aluspindadele. Aluspinnaks võib olla ka tsementsideainel krohv või -tasandussegu. Aluspind peab olema puhas ja tugev ning fassaadide puhul ilmastikukindel. Aluspinnas olevad augud ja lohud täidetakse sobiva seguga, suuremate aukude puhul sobib weber.stuck 313, väiksemate lohkude täitmiseks võib kasutada krohvisegusid weber.vetonit 137 või weber.therm 310. Viimistletav pind peab olema ühtlaselt niiske (mattmärg), kuid vettimav. Antiikkrohvi ei saa kanda märjale, mitteimavale või jäätunud pinnale. Viimistlemiseks valitud betoon-, plokk- või tellispind peaks ühtlase lõpptulemuse saamiseks olema vähemalt 1-2 kuud kivistunud. Tsementkrohviga tasandatud pinnad peavad enne viimistlemist kivinema 1-2 päeva. 

Segu valmistamine

Kotitäis kuivsegu (20 kg) segatakse 4-4,8 liitri puhta veega. Vispliga segamisel on segamisaeg 3 minutit. Enne kasutamist tuleb segul lasta 15 minutit seista ja siis uuesti segada. Valmis segumass tuleb kasutada 3 tunni jooksul vee lisamisest. Segunõud ja tööriistad peavad olema puhtad ja roostevabad.

Tööde teostamine

weberi antiikkrohve võib pinnale kanda käsitsi kummipõhjalise krohvihõõrutiga või pahtlipritsiga. Valmis pinna väljanägemist mõjutavad aluspinna veeimavus, segu voolavus, krohvipritsi suudme läbimõõt ja õhukogus. Enne krohvimist on soovitav teha proovitöö viimistluspinna sobivuse kohta. Kui antiikkrohve kantakse pinnale krohvipritsiga, tehakse esimene kiht vedelama seguga ja kasutatakse suuremat õhusurvet kui lõppviimistlusel. Parema nakke saavutamiseks silutakse värske segu pehme harjaga. Järgmisel päeval kantakse teine viimistluskiht korralikult kõvenenud pinnale. Pritsimisel vedelama seguga, suurema õhukogusega ja väiksema suudmeavaga saab krohvitavale pinnale madalama reljeefi ja peenema faktuuri. Soovitatav pritsimiskaugus on umbes 0,6…1 m. Liiga lähedalt pritsides tuleb pind ebaühtlane ja pinnale võivad kergesti tekkida laigud. Pritsimise suund on risti pinnaga ja edasiliikumine toimub ringikujuliselt. Nähtavate üleminekute vältimiseks jagatakse sein väiksemateks osadeks, mida suudetakse katta ühes jaos. Üleminekukohad on soovitav jätta vähemnähtavatele kohtadele (nt nurgad või vihmaveetoru tagune).

Lõppviimistlus

weberi antiikkrohv sobib ahjude, kaminate ja korstnate viimistlemiseks. Hea lõpptulemuse saamiseks tuleb ahju enne viimistlemist kütta nii, et uutel ahjudel eralduks liigne niiskus ja taanduks ehituspinged. Viimistletakse mahajahtunud ja niisutatud pinda. Pärast krohvimist peab seina pind olema niiske vähemalt 2 ööpäeva. Soojas ja kuivas tuleb krohvipinda täiendavalt niisutada.
Mõne muu värvitooni soovimisel võib pinna üle värvida.

Praktilised nõuanded

Krohvimisel ja kahel järgmisel päeval peab aluspinna temperatuur ületama + 5 °C. Parima tulemuse saab pilvise ilmaga õhutemperatuuril + 10…+ 20 °C. Viimistlemist otsesel päikesepaistel ja kõva tuulega tuleks vältida.

Ohutusnõuded

Põhjustab ärritust. Sisaldab tsementi üle 10% kogumahust.
Ärritab silmi, hingamisteid ja nahka. Väldi pikemat kontakti nahaga. Kasuta kaitseprille, kindaid ning kaitsekreemi. Väldi tolmu sissehingamist. Kasuta respiraatorit. Nahaärrituse korral pese kohe sooja seebiveega. Segu sattumisel silma loputa kohe rohke veega ning vajadusel konsulteeri arstiga.