See veebileht kasutab küpsiseid, et saaksime pakkuda Teile parimat teenust.
Jätkates sirvimist, nõustute küpsiste kasutamisega. Täpsem info siit

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber TT

weber TT
weber TT

Toote eelised

  • Kuivadesse, niisketesse ja märgadesse ruumidesse, köetavatele pindadele, külmadesse oludesse
  • Betoon-, tellis- ja krohvitud seinte tasandamiseks 
  • Ühes kihis on võimalik paigaldada 2...10 mm

Tsemendil baseeruv tasanduspahtel sisetöödeks. Ühes kihis saab seinale kanda 2...10 mm paksuse kihi.

 

 

 

Toote kirjeldus

weber TT on tsemendibaasil tasandussegu kiviseinte esmaseks tasandamiseks, vanade krohvipindade tasandamiseks ja renoveerimiseks, köetavate pindade (tulemüürid, suitsulõõrid) krohvimiseks. Soodne ja kergesti käsitsetav ”tee-ise” lahendus. Ühe kihina saab peale kanda 2...10 mm.

Kulunorm

u 1,4 kg/m²/1 mm

Tehnilised andmed

Kasutustemperatuur min. +10 °C
Pakend 25 kg paberkott
Säilivusaeg 12 kuud tootmise kuupäevast kuivas ruumis
Kuivamisaeg: katmiskuiv 1-2 ööpäeva kihipakusest, temperatuurist ja ventilatsioonist sõltuvalt
Segukihi paksus 2-10 mm laustasandus; osaline tasandus kuni 30 mm
Veekogus segamisel 5-5,5 l/25 kg
Survetugevus 28p >6 MPa (EN 1015-11)
Sideaine tsement
Täiteaine liiv, terasuurus < 1 mm
Kasutusaeg 4 h vee lisamisest
Värvus hall
Lisainfo kuumakindel, veekindel, ei ole vettpidav

Dokumentatsioon

Prindi tooteleht (PDF)

Ohutusleht

Toimivusdeklaratsioon

Saada või salvesta dokumendid

Võite saata dokumendid e-postiga või salvestada.

Kasutusjuhised

Aluspind

Aluspind: betoon-, kergbetoon-, silikaat- ja tellissein. Weber TT võib kasutada kuivades, niisketes ja märgades ruumides. Aluspind peab olema puhas, kõva ja tolmuvaba. Aluspind puhastatakse naket nõrgendavatest ainetest nagu värv, rasv, tolm; samuti tuleb eemaldada mitteniiskuskindlad pahtlid. NB! Ei sobi lubikrohvile. Aknad ja muud pinnad, mida ei tasandata, tuleb hoolikalt kinni katta.

Segu valmistamine

Segamisel kasutatakse ainult puhast toatemperatuuril olevat vett. Veekulu 5-5,5 l / 25 kg. Segatakse trelli külge kinnitatud vispliga kaks korda – esimene segamine viiakse läbi vähema veega ja lastakse segul seista u. 15 minutit. Teine kord segatakse kergelt ja lisatakse ülejäänud vesi. Tasandussegu kasutusaeg on kuni 4 tundi vee lisamisest. Valmissegu temperatuur peab ületama +10°C.

Laustasandamine

Laustasandamiseks kasutatakse laia (60-80 cm) terassilurit. Segu pannakse terasliibile ja kantakse seinale 3-5 mm paksuse kihina vertikaalselt alt ülespoole. Üleliigne segu eemaldatakse terassilurilt segamisnõusse ja kasutatakse hiljem uuesti. Mehhaanilise tasandamise puhul pritsitakse segu seinale ühtlase kihina, lõplik tasandamine toimub käsitsi terassiluriga pinda tasandades. Enne järgmise kihi pealekandmist peab eelmine kiht olema täielikult kuivanud (1-2 ööpäeva). Kuivades tingimustes tuleb pinda hiljem niisutada. 

Pinna töötlemine

Osaliselt kivistunud tasanduskihti võib hõõruda niiske käsnaga. Kivistunud pinda võib värvida alküüdvärvidega. Värvida leeliskindla värviga või plaatida võib kohe peale Weber TT kuivamist ja kivistumist.

Kui soovitakse siledamat pinda, tuleb krohvitud pind pahteldada vastavalt alljärgnevale tabelile: 

Ruumi iseloomustus Pinna viimistlus
Märg ruum weber VH
Niiske ruum või suure mehhaanilise koormusega ruum weber VH
Kuiv ruum weber vetonit L, LR Fine, KR või weber LR+

Kulu ja töövahendid

1 mm kihi puhul on tasandussegu kulu 1,4 kg/m². Töövahendid pestakse veega puhtaks kohe peale kasutamist. Vältida tuleb segu jääkide sattumist kanalisatsiooni.

Praktilised nõuanded

Krohvimisel peab aluspinna, segu ja ümbritseva keskkonna temperatuur olema üle + 10°C. Segu naket aluspinnaga võib parandada lisades seguveele Weber dispersiooni vahekorras 1:10. Weber TT ei sobi värvitud pindade, vees lahustuvate segukihtide (nt. Weber.vetonit KR, L, weber LR+), põrandate ega nõrkadele lupja sisaldavate pindade tasandamiseks.

Ohutusnõuded

Põhjustab ärritust. Sisaldab tsementi üle 5% kogumahust. Vältida tolmu sissehingamist ja silma sattumist. Ärritab silmi, hingamisteid ja nahka. Segu sattumisel silma loputada koheselt veega ning vajadusel pöörduda arsti poole. Vajadusel kasutada kaitseprille, respiraatorit, kindaid või kaitsekreemi.