See veebileht kasutab küpsiseid, et saaksime pakkuda Teile parimat teenust.
Jätkates sirvimist, nõustute küpsiste kasutamisega. Täpsem info siit

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.vetonit L

weber.vetonit L
weber.vetonit L

Toote eelised

  • Kips- ja puitlaastplaadi ning kips- ja tsementkrohvide pahteldamiseks kuni 3 mm kihina
  • Kerge lihvida
  • Paigaldatav nii käsitsi- kui ka pumbaga
  • Võimalik saavutada tapeedialune pind

weber.vetonit L on polümeerne aluspahtel kuivades ruumides kasutamiseks. Materjaliga on võimalik pinnale kanda korraga kihti kuni 5 mm.

Toote kirjeldus

weber.vetonit L on polümeersideainel baseeruv seinte ja lagede tasandamiseks kasutatav aluspahtel. weber.vetonit L on mõeldud aluspahtelduse tegemiseks peeneteralise viimistluspahtli, samuti ka tapeedi ja struktuurvärvi alla kuivades ruumides. Tarnitakse kuivseguna, mille segamisel veega saadakse valmis viimistlussegu.

Kulunorm

u 1,2 kg/m²/1 mm

Tehnilised andmed

Kasutustemperatuur min. +10 °C
Pakend 20 kg paberkott
Säilivusaeg 18 kuud tootmise kuupäevast kuivas ruumis
Kuivamisaeg: katmiskuiv 1-2 ööpäeva kihipakusest, temperatuurist ja ventilatsioonist sõltuvalt
Segukihi paksus 1-3 mm laustasandus; osaline tasandus kuni 5 mm
Veekogus segamisel ca. 5,6 l/20 kg
Sideaine polümeerliim
Täiteaine lubjakivijahu, terasuurus < 0,6 mm
Kasutusaeg valmissegatuna kinnises nõus 2-3 ööpäeva
Värvus valge

Dokumentatsioon

Saada või salvesta dokumendid

Võite saata dokumendid e-postiga või salvestada.

Kasutusjuhised

Aluspind

Aluspinnaks sobivad tsementkrohvid ning -pahtlid (nt. weber TT), kipspinnad ning betoon-, kergbetoon- ja telliskonstruktsioonid. Aluspind peab olema puhas, kõva ja tolmuvaba – puhastada naket nõrgendavatest ainetest nagu värv, rasv, tolm jne.

Segu valmistamine

Kotitäis (20 kg) kuivsegu segatakse 5,6 l toatemperatuuril oleva puhta veega Segatakse trelli otsa kinnitatud vispliga kaks korda – esimene segamine (u. 3-5 min.) viiakse läbi vähema veega, seejärel lastakse segul seista 10 minutit, teine kord segatakse (u. ½ min.) kergelt ja lisatakse ülejäänud vesi. Valmissegu kasutusaeg peale vee lisamist on 2 ööpäeva (suletud nõus). Tööde teostamisel peab aluspinna, segu ja ruumi temperatuur olema üle +10°C. 

Töö teostamine

Segu kantakse pinnale kas mehhaaniliselt või käsitsi terassilurit kasutades. Osalisel pahteldusel kasutatakse umbes 30 cm laiust, lauspahteldusel 80 cm laiust terassilurit. Üleliigne segu eemaldatakse terassilurilt segamisnõusse ja kasutatakse hiljem uuesti. Enne järgmise kihi pealekandmist peab eelmine kiht olema täielikult kuivanud. Lihvida tuleb iga kihi järel peene lihvimispaberiga.

Pinna töötlemine

weber.vetonit L-ga pahteldatud pinda võib tapetseerida või katta struktuurvärviga. Siledama pinna saavutamiseks tuleb pind viimistleda peene viimistluspahtliga nt weber.vetonit LR Fine või weber LR+.

Töövahendite puhastamine

Töövahendid pestakse veega puhtaks kohe peale kasutamist. Vältida segu jääkide sattumist kanalisatsiooni.

Praktilised nõuanded

Pahteldamisel peab aluspinna, segu ja ümbritseva keskkonna temperatuur olema üle +10°C. weber.vetonit L ei sobi põrandate tasandamiseks, plaatimise aluspinnaks ega niisketesse ruumidesse (duši-, sauna- ja pesemisruumid). Pahtli kulumiskindlust ja naket on võimalik suurendada lisades seguveele Weberi nakkedispersiooni vahekorras 1:10. weber.vetonit L ei sobi vanale värvitud või tapetseeritud pinnale ilma dispersiooni lisamata. 

Ohutusnõuded

Vältida tolmu sissehingamist ja silma sattumist. Ärritab silmi, hingamisteid ja nahka. Nahaärrituse korral pese koheselt sooja seebiveega. Segu sattumisel silma loputada koheselt veega ning vajadusel pöörduda arsti poole. Vajadusel kasutada kaitseprille, respiraatorit, kindaid või kaitsekreemi.