See veebileht kasutab küpsiseid, et saaksime pakkuda Teile parimat teenust.
Jätkates sirvimist, nõustute küpsiste kasutamisega. Täpsem info siit

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber LR Fine

weber LR Fine
weber LR Fine

Toote eelised

  • Kips- ja puitlaastplaadi ning kips- ja tsementkrohvile pahteldamiseks 1-3 mm kihina
  • Kerge lihvida

Valget värvi polümeerne peen viimistluspahtel tapeedi või värvialuseks viimistluseks.

Toote kirjeldus

weber LR Fine on polümeersideainel baseeruv seinte ja lagede tasandamiseks kasutatav viimistluspahtel kuivadesse ruumidesse. Ei sobi kasutamiseks niisketes ja märgades oludes. Veega segamisel saadakse valmis pahtel. Segukihi paksus pealekandmisel on keskmiselt 1-3 mm. Pinnale võib kanda nii käsitsi kui ka pahtlipumbaga.

Kulunorm

u 1,2 kg/m²/1 mm

Tehnilised andmed

Kasutustemperatuur min. +10 °C
Pakend 20 kg
Säilivusaeg 18 kuud tootmise kuupäevast kuivas ruumis
Kuivamisaeg: katmiskuiv 1-2 ööpäev kihipakusest, temperatuurist ja ventilatsioonist sõltuvalt
Segukihi paksus 1-3 mm laustasandus; osaline tasandus kuni 5 mm
Veekogus segamisel 6,4-7,2 l/20 kg
Sideaine polümeerliim
Täiteaine lubjakivijahu, terasuurus < 0,2 mm
Kasutusaeg valmissegatuna kinnises nõus 2-3 ööpäeva
Värvus valge

Dokumentatsioon

Saada või salvesta dokumendid

Võite saata dokumendid e-postiga või salvestada.

Kasutusjuhised

Aluspind

Aluspinnaks sobivad tsementkrohvid ning pahtlid, näit. weber TT, weber L, kipskrohvid, kipsplaatseinad ja -laed. weber LR Fine-ga võib pahteldada konstruktsioone, mis on valmistatud puitlaastplaadist või poorsest kiudplaadist. Aluspind peab olema puhas, kõva ja tolmuvaba. Aluspind puhastatakse naket nõrgendavatest ainetest nagu värv, rasv, tolm jne. Aknad ja muud pinnad, mida ei pahteldata, tuleb hoolikalt kinni katta.

Segu valmistamine

Segamisel kasutatakse ainult puhast, toatemperatuuril olevat vett. Veekulu 6,4-7,2 l / 20 kg. Segatakse trelli külge kinnitatud vispliga kaks korda. Esimene segamine (u. 2-3 min.) viiakse läbi vähema veega ja seejärel lastakse segul seista u. 15 minutit. Teist korda segatakse (u. 2-3 min.) kergelt ja lisatakse ülejäänud vesi. Valmissegu temperatuur peab ületama +10°C. Valmissegatud pahtel on kasutatav 2-3 ööpäeva jooksul, säilitades seda kinnises anumas (nt pärast kasutamist valada pahtlile ca 5 cm paksune veekiht peale nii, et kogu pahtli pind oleks vee all, enne järgmist kasutamist valada pahtlilt vesi ja segada uuesti).

Tööde teostamine

Vajaduse korral niisutatakse kuivad ja poorsed pinnad enne tööde algust. Osalisel tasandusel kantakse viimistlussegu pinnale käsitsi, kasutades pahtlilabidat. Laustasandusel võib segu pinnale kanda nii pahtlipritsiga kui ka käsitsi, kasutades selleks laia pahtlilabidat. Pahtlipritsiga töötamisel kantakse segu nii suurele pinnale, mille jõuab ca 10-20 minuti jooksul pahtlilabidaga üle siluda. Liigne segu eemaldatakse liibilt segamisnõusse ja kasutatakse hiljem uuesti. Enne järgmise kihi pealekandmist peab eelmine kiht olema kuivanud. Lihvimiseks kasutatakse peent (120-180) liivapaberit.

Pinna töötlemine

Kivistunud pinda võib värvida või tapetseerida. weber LR Fine pahteldatud pinnad võib jätta ka viimistlemata (näit. pritspinnana lagedel).

Praktilised nõuanded

Pahteldamisel peab aluspinna, segu ja ümbritseva keskkonna temperatuur olema üle +10°C. Segu kulumiskindlust ja naket aluspinnaga võib parandada lisades seguveele Weberi dispersiooni vahekorras 1:10. weber LR Fine ei sobi põrandate tasandamiseks ega plaatimise aluspinnaks. Ei sobi niisketesse ruumidesse nagu duširuumid, sauna- ja pesemisruumid. weber LR Fine ei sobi kipsplaatide vuukimiseks, selle jaoks kasutatakse eraldi toodet weber.vetoni JS.

Töövahendite puhastamine

Töövahendid pestakse veega puhtaks kohe peale kasutamist. Vältida segu jääkide sattumist kanalisatsiooni.

 

Ohutusnõuded

Ärritab silmi, hingamisteid ja nahka. Vajadusel kasuta kaitseprille, respiraatorit, kindaid või kaitsekreemi. Väldi tolmu sissehingamist. Segu sattumisel silma loputa koheselt rohke veega ning vajadusel konsulteeri arstiga.