See veebileht kasutab küpsiseid, et saaksime pakkuda Teile parimat teenust.
Jätkates sirvimist, nõustute küpsiste kasutamisega. Täpsem info siit

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Madala kasutuskoormusega pesuruumi veetõke ja plaatimine

Lahenduse eelised

  • Kauakestev, veekindel ja hallitusevaba lahendus
  • Terviklahendus seinade ja põrandate tasandamisest kuni plaatimiseni
  • Kasutajasõbralikud tooted
  • Olemasolev juhendmaterjal ja sertifitseeritud tooted 

 

 

Madala koormusega niiskete ja märgade ruumide projekteerimise ja ehitamise juhend. Madala koormusega märgadeks ruumideks võib pidada eramajade ja korterite pesuruume, majutusasutuste dušširuume, mitte pidevalt kasutuses olevaid üldkasutushoote sanitaarruume jne.

Kivi- ja plokkseinte ettevalmistus

Enne hüdroisolatsiooni paigaldamist tuleb ette valmistada aluspind. Veetõkkega kaetav pind peab olema puhas, kõva ning mahupüsiv. Kiviseinte (Fibo plokk, betoon, savi- ja silikaattellis jmt) tasandamiseks niisketes oludes sobivad ainult tsemendi baasil niiskuskindlad tasandussegud ja -pahtlid. Esimeseks tasanduseks seinapindadel tuleb kasutada täitesegu weber TT, millega saab ühes kihis seinale kanda 3…10 mm paksuse kihi. Kui tegemist on väga ebatasase aluspinnaga ning vajadus on paksema täitekihi järgi, siis võib esimese kihi teha krohviseguga weber.stuck 313, mille lubatud kihipaksus on 5…25 (30) mm. Vahetult hüdroisolatsiooni aluseks seguks peab jääma siiski weber TT, kuna antud pinnalt on veetõkke tõmbetugevus suurem. Kui tegemist on imava aluspinnaga (nt poorbetoon), tuleb enne esimest tasandust aluspind kindlasti kruntida ülddispersiooni weber. vetonit MD16 vesilahusega (suhtes 1:10). Seeläbi vähendatakse aluspinna imavust ning välditakse tasanduspahtli weber TT liiga kiiret kuivamist. Samuti on selliste aluspindade puhul vajalik teha paksem krohvikiht, ≥ 3 mm.

 

 

Põrandate ettevalmistus

Põrandate valamiseks on sobilik kasutada kiirkivinevaid käsitasandussegusid. Käsitasandussegud on soovitatavad just seetõttu, et nendega saab anda põrandapinnale sobivaid kaldeid ning seeläbi välditakse vee kogunemist keset põrandat või valgumist valesse suunda. Sama töö saab tehtud tavabetooniga, kuid sellisel juhul on vaja hüdroisolatsiooni peale kandmisega pikemalt oodata (kuni betoon saavutab oma survetugevuse ja mahukahanemine on lõppenud). Soovitatavad tooted on kas weber.vetonit 5000 või weber.vetonit 6000. Mõlemad segud on käimiskuivad juba 2-3 tunni pärast ning ülekaetavad järgmisel päeval. weber 6000 on mõeldud pigem suuremate ebatasasustega põrandapindadele, kuna tema minimaalne kihipaksus on 10 mm.

 

Kipsplaadist konstruktsioonide hüdroisoleerimine

Tänapäeval on järjest enam vannitubasid kipsplaadist konstruktsioonidel ning sellised ruumid vajavad ka eraldi ettevalmistust. Kui üldjuhul tuleb kipsplaadi vuugid ja kruvipead eraldi pahteldada spetsiaalse vuugipahtliga, siis hüdroisolatsioonitööde korral selleks nõuet ei ole. Esimeses järgus krunditakse kogu kipsplaatide pind tootega weber.prim 811 (krunt imavatele aluspindadele). Teiseks täidetakse faasitud vuugid veetõkkemassiga (weber.tec 822) mis armeeritakse kiudkangast lindiga (weber.vetonit FC), sarnaselt sein-seinaga ja sein-põrandaga vuukide ülesehitusele. Seejärel on aluspind valmis laushüdroisolatsiooniks.

Kruntimine

Enne hüdroisoleerimistöid tuleb aluspind korralikult tolmust puhastada ning kruntida. Imavatel aluspindadel (valatud betoon, käsitasandussegud, krohvid jmt) kasutatakse krundina toodet weber.prim 811, mitteimavatel (vana plaadistus, metall jmt) aga weber.prim 803 (vt tabel 1).

Imavad aluspinnad (weber.prim 811) Mitteimavad aluspinnad (weber.prim 803)
Mineraalsed tasanduskrohvid ja -pahtlid Vana plaadistus
Põrandasegud Lihvitud (poleeritud) betoon
Tavabetoon Õlivärv
Kipsplaat Metall, plastik, vmt

Hüdroisolatsioonimassi (veetõkkemassi) paigaldamine

Et tagada katkematu hüdroisolatsioonikiht tuleb alustada töid erinevate ohukohtade armeerimisega, tegemist on kohtadega kus võivad tekkida hüdroisolatsiooni mõrad ja lekked. Nendeks on trapid, läbiviigud, sein-seinaga ning sein- põrandaga ristuvad nurgad. Sise- ja välisnurga isoleerimiseks kasutatakse kiudkangas linti weber.vetonit  FC. Enne kanga paigaldamist kantakse hüdroisolatsioonimass weber.tec 822 nurkadesse ja surutakse lint massi sisse, jälgides, et lindi alla ei jääks õhumulle. Seejärel kantakse lindile veel üks kiht hüdroisolatsiooni massi.

Trappide isoleerimiseks saab kasutada kiudkangas rullist weber.vetonit FM välja lõigatud kangatükke suuruses 40 x40 cm. Esmalt tuleks trapi ümbrus korralikult võõbata kokku massiga, sama teha sellele paigaldatava kiudkanga tükki alumisele küljele. Seejärel suruda korralikult lapp kinni ning korrata sama teise lapitükiga. 

Kui nurgad ja läbiviigud on kiudkangaga isoleeritud  saab alustada laushüdroisolatsiooni paigaldamisega. Selleks  on weberil hüdroisolatsioonimass weber.tec 822, mis on väga elastne ja lihtsasti paigaldatav toode. Et hüdroisolatsiooni kiht oleks piisav ja katkematu tuleks töid teostada kahes kihis ja soovitavalt teine kiht võõbata risti esimesega. Peale kandmiseks on kõige parem vahend pikakarvaline rull, mis tagab pinnale piisavalt paksu kihi. Kuna hüdroisolatsioonimass on kuivamisel suure mahukahanemisega tuleks pinnale kanda pigem rohkem materjali kui vähem, et tagada piisav kihipaksus kuivamisjärgselt. 

Plaatimine

Kuna hüdroisolatsioonimass on elastane ja vetthülgav tuleb sellele plaatimiseks kasutada samuti elastset ja suure nakketugevusega plaatimissegu, milleks on weberil pakkuda weber Extra Fix plaatimissegu. 

Plaatimissegu valmistamine käib kahes etapis, esmalt segatakse segu piisava veehulgaga pastataoliseks massiks ja jäetakse 10-15 minutiks seisma, et segus olevad lisaained jõuaks veega reageerida.

Plaatimistöid alustatakse üldjuhul seinapindadelt, selleks paigaldatakse maast umbes teise plaadirea alla tugilaud, mis tuleb korralikult loodida. Plaatimissegu peale kandmiseks kasutatakse plaadile sobiva hambaga plaatimiskammi. Esmalt tuleb kasutada segu peale kandmisel siluti sirget serva, mis tagab aluspinna pooride ühtlase täituvuse, misjärel kammitakse hambulise poolega segu laiali. Plaatimise käigus peab olema hoolikas, et mitte vigastada hüdroislatsiooni kihte. Weber Extra Fix plaadisegu on pika avatud ja korrigeerimisajaga, mis tähendab, et segu on võimalik üsna palju seinale kanda ja plaati seinas ka veel 15 minuti jooksul korrigeerida.

Plaatide lõikamine tuleks alati teha tööalast eemal, et vältida hüdroisolatsiooni kihi kahjustamist.

Vuukide laiuse fikseermiseks kasutatakse enamasti vuuginööri või vuugiriste. 

Vuukimine ja silikooni paigaldamine

Kui plaatimisest on möödas 2…3 päeva (sõltuvalt keskkonna tingimustest) saab alustada vuukide viimistlemisega. Vuugisegude valimisel tuleb esmalt lähtuda vuugi laiusest. Üldjuhul sobib nn tavavuugisegu weber classic grout, mis mõeldud 1…8 mm laiustele vuukidele, lisaks on olemas veel weber rapid grout, mis mõeldud 3…20 mm laiustele vuukidele. weber. rapid grout tüüpi segude puhul tasub ära märkida, et tegemist on suurendatud mehaanilise tugevusega tootega, seetõttu on ta mõeldud kasutamiseks eestkätt põrandapindadel.

Vuugisegu valmistamine käib sarnaselt plaatimissegudega kahes etapis, kus esmalt  segatakse segu ühtlaseks pastataoliseks massiks ning umbes 10 minuti möödumisel segatakse segu veelkord kergelt läbi.

Vuukimiseks kasutatakse kummitallaga hõõrutit, millega kantakse 45° nurga all tugevalt surudes vuugisegu vuukidesse. Oluline on siin jälgida, et vuugisegu täidaks kogu vuugi sügavuse, vastasel juhul võivad segu kuivamisel tekkida tühimikud või augud vuugitäitesse.

Plaadistuse pesemiseks on õige aeg siis, kui näpuga katsudes vuugisegu enam sõrme külge kinni ei jää. Õige aeg võib saabuda üldjuhul umbes 20…30 minuti pärast, kuid see varieerub sõltuvalt keskkonna tingimustest, aluspinnast, plaadi tüübist ja vuugi laiusest. Pesemiseks kasutatakse spetsiaalset käsna ning puhast vett. Kui pesemise käigus leidub kohti, kus vuugisegu ei ole ühtlaselt vuuki täitnud, saab sinna veel segu lisada. Tumedate vuugisegu toonide ja suuremate pindade korral on vaja pesuvett tihedalt vahetada. 

Kõik sein-seinaga ja põrand-seinaga nurgavuugid jäetakse vuukimise ajal tühjaks. Need täidetakse viimase etapina sanitaarsilikooniga weber.color silikon. Lisaks saab sanitaarsilikooniga hermetiseerida trappide ja läbiviikude ümbrused ning teha suurte põrandapindade puhul deformatsioonivuuke. Deformatsioonivuukidega tuleb põrandapinnad jagada ca 40 m² suurusteks aladeks, st orienteeruvalt iga 6-7 meetri tagant peab jätma vuukimisel ühe vuugivahe tühjaks.

Sanitaarsilikooni tuubil lõigatakse plastikotsik väikese nurga all maha täpselt nii kaugelt, et tuubist väljuv silikooniriba oleks vuugi laiune. Peale silikooni vuukidesse kandmist töödeldakse vuuk kas seebivee ja sõrmega või vuugipulgaga. Vuugisegudest weber classic gruot on saadaval 12- ja weber rapid grout 14 erinevas toonis. weber neutral silicone on olemas vastavates 19 värvitoonis, lisaks veel ühekomponentne äädikhappepõhine hallituskindel läbipaistev silikoonmass weber special silicone.