See veebileht kasutab küpsiseid, et saaksime pakkuda Teile parimat teenust.
Jätkates sirvimist, nõustute küpsiste kasutamisega. Täpsem info siit

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Suurema kasutuskoormusega pesuruumi veetõke ja plaatimine

Lahenduse eelised

  • Vastupidav lahendus suurele niiskuskoormusele
  • Vastupidav erinevatele keemilistele pesuainetele

 

 

Suurema kasutus ja niiskuskoormusega pesuruumide ehitamine, nt. erinevad ühiskondlikud pesuruumid (spordikompleksid, avalikud saunad, ujulate käigualad ja pesuruumid jne.)

Aluspindade ettevalmistus

Enne hüdroisolatsiooni paigaldamist tuleb ette valmistada aluspind. Veetõkkega kaetav pind peab olema puhas, kõva ning mahupüsiv. Kiviseinte (Fibo plokk, betoon, savi- ja silikaattellis jmt) tasandamiseks niisketes oludes sobivad ainult tsemendi baasil niiskuskindlad tasandussegud ja -pahtlid. Esimeseks tasanduseks seinapindadel tuleb kasutada täitesegu weber TT, millega saab ühes kihis seinale kanda 3…10 mm paksuse kihi. Kui tegemist on väga ebatasase aluspinnaga ning vajadus on paksema täitekihi järgi, siis võib esimese kihi teha krohviseguga weber.stuck 313, mille lubatud kihipaksus on 5…25 (30) mm. Vahetult hüdroisolatsiooni aluseks seguks peab jääma siiski weber TT, kuna antud pinnalt on veetõkke tõmbetugevus suurem. Kui tegemist on imava aluspinnaga (nt poorbetoon), tuleb enne esimest tasandust aluspind kindlasti kruntida ülddispersiooni weber. vetonit MD16 vesilahusega (suhtes 1:10). Seeläbi vähendatakse aluspinna imavust ning välditakse tasanduspahtli weber TT liiga kiiret kuivamist. Samuti on selliste aluspindade puhul vajalik teha paksem krohvikiht, ≥ 3 mm.

Põrandate valamiseks on sobilik kasutada kiirkivinevaid käsitasandussegusid. Käsitasandussegud on soovitatavad just seetõttu, et nendega saab anda põrandapinnale sobivaid kaldeid ning seeläbi välditakse vee kogunemist keset põrandat või valgumist valesse suunda. Sama töö saab tehtud tavabetooniga, kuid sellisel juhul on vaja hüdroisolatsiooni peale kandmisega pikemalt oodata (kuni betoon saavutab oma survetugevuse ja mahukahanemine on lõppenud). Soovitatavad tooted on kas weber.vetonit 5000 või weber.vetonit 6000. Mõlemad segud on käimiskuivad juba 2-3 tunni pärast ning ülekaetavad järgmisel päeval. weber 6000 on mõeldud pigem suuremate ebatasasustega põrandapindadele, kuna tema minimaalne kihipaksus on 10 mm.

Kruntimine

Enne hüdroisoleerimistöid tuleb aluspind korralikult tolmust puhastada ning kruntida. Imavatel aluspindadel (valatud betoon, käsitasandussegud, krohvid jmt) kasutatakse krundina toodet weber.prim 811, mitteimavatel (vana plaadistus,lihvitud/poleeritud betoon, metall, plastik jmt) aga weber.prim 803

Hüdroisolatsiooni (veetõkke) paigaldus

Et tagada katkematu hüdroisolatsioonikiht tuleb alustada töid erinevate ohukohtade armeerimisega, tegemist on kohtadega kus võivad tekkida hüdroisolatsiooni mõrad ja lekked. Nendeks on trapid, läbiviigud, sein-seinaga ning sein- põrandaga ristuvad nurgad. Sise- ja välisnurga isoleerimiseks kasutatakse kiudkangas linti weber.vetonit  FC. Enne kanga paigaldamist kantakse hüdroisolatsioonimass weber.tec 824 või weber.tec Superflex D2 nurkadesse ja surutakse lint massi sisse, jälgides, et lindi alla ei jääks õhumulle. Seejärel kantakse lindile veel üks kiht hüdroisolatsiooni massi.

Trappide isoleerimiseks saab kasutada kiudkangas rullist weber.vetonit FM välja lõigatud kangatükke suuruses 40 x40 cm. Esmalt tuleks trapi ümbrus korralikult võõbata kokku massiga, sama teha sellele paigaldatava kiudkanga tükki alumisele küljele. Seejärel suruda korralikult lapp kinni ning korrata sama teise lapitükiga. 

Kui nurgad ja läbiviigud on kiudkangaga isoleeritud  saab alustada laushüdroisolatsiooni paigaldamisega. Selleks  on weberil hüdroisolatsioonimassid weber.tec 824 ja weber.tec Superflex D2, mis mõlemad väga elastsed ja kergelt paigaldatavad tooted. Et hüdroisolatsiooni kiht oleks piisav ja katkematu tuleks töid teostada kahes kihis ja oluline on jälgida soovitusliku toote kulunormi:

 

  • weber.tec 824               ca 1,40 kg /m2/mm
  • weber.tec Superflex D2   ca 1,25 kg /m2/mm

 

Plaatimine

Kuna hüdroisolatsioonimass on elastane ja vetthülgav tuleb sellele plaatimiseks kasutada samuti elastset ja suure nakketugevusega plaatimissegu, milleks on weberil pakkuda weber Extra Fix plaatimissegu. 

Plaatimissegu valmistamine käib kahes etapis, esmalt segatakse segu piisava veehulgaga pastataoliseks massiks ja jäetakse 10-15 minutiks seisma, et segus olevad lisaained jõuaks veega reageerida.

Plaatimistöid alustatakse üldjuhul seinapindadelt, selleks paigaldatakse maast umbes teise plaadirea alla tugilaud, mis tuleb korralikult loodida. Plaatimissegu peale kandmiseks kasutatakse plaadile sobiva hambaga plaatimiskammi. Esmalt tuleb kasutada segu peale kandmisel siluti sirget serva, mis tagab aluspinna pooride ühtlase täituvuse, misjärel kammitakse hambulise poolega segu laiali. Plaatimise käigus peab olema hoolikas, et mitte vigastada hüdroislatsiooni kihte. Weber Extra Fix plaadisegu on pika avatud ja korrigeerimisajaga, mis tähendab, et segu on võimalik üsna palju seinale kanda ja plaati seinas ka veel 15 minuti jooksul korrigeerida.

Plaatide lõikamine tuleks alati teha tööalast eemal, et vältida hüdroisolatsiooni kihi kahjustamist.

Vuukide laiuse fikseermiseks kasutatakse enamasti vuuginööri või vuugiriste. 

Vuukimine ja silikooni paigaldmine

Vuukimiseks on soovituslik kasutada kasutada kõrge keemilisele ja mehaanilisele koormusele vastupidavat vuukimissegu, milleks on 2-komponentne epoksiid vuukimissegu weber.epox easy (võib kasutada ka tavavuugisegu weber classic grout, kuid selle puhastatavus ei ole nii hea)

weber.epox easy segamisel valatakse kogu komponent-B  A-komponendi hulka. Lahjendus vahekorda ei tohi muuta! Segu segatakse ühtlaseks massiks trellile kinnitatud vispliga madalalkiirusel (u 100 pööret minutis) vähemalt 2 minutit, jälgides, et anuma servadele või põhja ei jää segamata materjali. Massi ei tohi lisada vett või muid aineid. Kokkusegatud massi kasutusaeg on 60-90 minutit.

Servad peavad olema puhtad, plaatide kinnitussegu ei tohi tõusta poolest plaadi servapaksusest kõrgemale. Segu tuleb kanda epoksiidmassile mõeldud plaadikelluga diagonaalselt üle vuukide või vuugipüstoliga otse vuugi sisse. Plaatide pinnale jäänud liigne segu tuleb kohe eemaldada. Puhastamist alustatakse vähese vee pritsimisega plaatidele kohe pärast vuukimist. Vesi ja plaatide pinnale jäänud vuugisegu emulgeeritakse plaatide hõõrumisel karukeelega või kareda harjaga, ringjate liigutustega. Sõltuvalt temperatuurist ja niiskusest tuleb vuukidel lasta kuivada kuni 10 minutit, seejärel plaadid puhastada. Soe pesuvesi eemaldab segu tõhusamalt ning etanooli lisamine pesuvette (u 1 l / 10 l vee kohta) teeb puhastamise veelgi tõhusamaks. Oluline on kogu plaatidele jäänud segu eemaldamine pärast vuukimist niipea kui võimalik! Tööriistad puhastada veega kohe pärast kasutamist. Kõvenenud segu saab eemaldada vaid mehaaniliselt (4 h).

Nurkade silikoonimiseks ja paisuvuukide täitmiseks saab kasutada weber special siliconi.