See veebileht kasutab küpsiseid, et saaksime pakkuda Teile parimat teenust.
Jätkates sirvimist, nõustute küpsiste kasutamisega. Täpsem info siit

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber Standard Fix

Plaatimissegu tavaoludesse

weber Standard Fix
weber Standard Fix

Toote eelised

 • Väga lihtne paigaldada
 • Hea töödeldavusomadusega
 • Suure nakketugevusega
 • Pika avatud- ja korrigeerimisajaga

 

 

weber Standard Fix on tsemendil baseeruv plaatimissegu, mis on mõeldud keraamiliste, klinker- ja mosaiikplaatide paigaldamiseks põrandatele ja seintele sisetingimustes.   

Toote kirjeldus

Kasutuskohad

weber STANDARD FIX sobib kasutamiseks nii kuivades kui märgades ruumides ja põrandakütte korral, kuid mitte hüdroisolatsiooni peal. Sobivad aluspinnad on põrandatasandussegud (nt weber 5000/6000), betoon (nt weber S-30), tsementkrohvid ja pahtlid (nt weber TT), Fibo plokk, tellis, silikaat jms. Standard Fixiga võib plaatida ka suuri ühiskondlikke pindasid nagu kaubanduskeskuste põrandad, koolid jmt, kuid mitte ekstreemsete mehaaniliste koormuste korral (nt tõstukid). Suurte betoonmassiivide (põrandate) plaatimisel kui betoon on värske (uusehitused), tuleks kasutada elastset plaatimissegu weber Extra Fix.

Märkus: ekstreemsemates oludes sobib plaatimiseks weber RF (Renovation Fix) ja välitingimustes weber KF (Klinkerplaadisegu).

Tehnilised andmed

Materjali kulu umbes 3 kg/m²
Aluspind tasandatud pind, betoon, kergbetoon, tellis, kipsplaat
Segu avatud aeg ca 20 min
Sega kasutusaeg 4 tundi vee lisamisest
Kuivamisaeg 1-2 ööpäeva
  mitteimavatel pindadel 3 ööpäeva
Nakketugevus >0,5 N/mm² (EN 12004)
Nihkumine vertikaalpinnal <0,5 mm (T) (EN 1308)
Veekulu 7,2 l/25 kg
Sideaine tsement
Pakend 5, 25 kg
Säilitamine 12 kuud tootmise kuupäevast kuivas ruumis

Dokumentatsioon

Saada või salvesta dokumendid

Võite saata dokumendid e-postiga või salvestada.

Kasutusjuhised

Aluspind

Plaaditavad pinnad peavad olema puhtad, kõvad ja mahupüsivad. Aluspind puhastatakse naket nõrgendavatest ainetest nagu tolm, õli, tsemendipiim ja mitteniiskuskindlad pahtlid. Väiksemad pinna ebatasasused tasandatakse plaatimisseguga enne tööde algust. Tööde ajal ja kahel järgneval päeval peab aluspinna, segu ja plaatide temperatuur olema üle + 5ºC.

Segu valmistamine ja kasutamine

 • Segu valmistamiseks tuleb kuivsegule lisada vaid vett. Segamine käib trelli ja vispliga kahes etapis – esmalt segatakse kuivsegu ühtlaseks massiks ning seejärel lastakse tal ca 10 minutit seista. Selle aja jooksul reageerivad lisaained veega mis aitab segul saavutada oma lõplikud kasutusomadused. Enne kasutama hakkamist segatakse veel kergelt kogu segu läbi ja toode on valmis töötamiseks.
 • Plaatimiseks peab aluspind olema korralikult segu jääkidest, tolmust, tsemendipiimast, õlist, rasvast jmt naket takistavatest teguritest puhastatud. Imavate aluspindade korral on soovitatav enne plaatimist pinda kergelt niisutada, et vältida segu liiga kiiret kuivamist. 
 • Esmalt kantakse plaadisegu aluspinnale hõõruti sirge servaga ning hõõrutakse kogu seguga kaetava pinna ulatuses laiali. See on oluline, kuna niimoodi talitades küllastatakse aluspinna poorid tihedalt plaadiseguga ja seeläbi saavutatakse parem nake segu ja aluspinna vahel. Seejärel kammitakse plaadisegu „lahti“ plaatimiskammi hambulise servaga. Seguga kaetud pind on valmis plaatimiseks kuni 20 minuti jooksul, seega ei tohiks plaadisegu liiga suurele pinnale ette kanda. Plaat asetatakse pinnale ning surutakse tugevate erisuunaliste nihutamisliigutustega segusse, seeläbi saavutatakse korralik nakkepind segu ja plaadistuse vahele (ca 80…100 % nakkepind). Plaadi seguga nakkumise kontrolliks võib aeg-ajalt eemaldada mõne plaadi seinast ja vaadata tema tagumise külje kattuvust plaatimisseguga. Põrandatel peaks oleks nakkepind 90 %, seintel 80 %.  
 • Plaati on võimalik korrigeerida orienteeruvalt 10…15 minuti jooksul peale plaadi segusse asetamist. 
 • Vuukide fikseerimiseks kasutatakse kas vuuginööri või vuugiriste. Vuugi fikseerimise abivahendid eemaldatakse vuugist peale plaadisegu kivinemist. Segu ei tohi täita üle poole vuugi sügavusest ja vajadusel tuleb vuuk puhastada kohe peale plaatide asetamist. 
 • Plaaditud põrandale ei tohi astuda enne 48 h möödumist

Vuukimine

 • Kui plaadistus on saanud 1…2 päeva (mitteimavate pindade puhul 3 päeva) kuivada, võib alustada vuukimistöödega. Kui vuugi laius on 1…8 mm, sobib vuugiseguks weberi classic gruot ja kui soovitakse laia vuugivahet, 3…20 mm, siis tuleb kasutada vuugisegu weber rapid gruot.
 • Vuugisegu paigaldamiseks kasutatakse spetsiaalset kummipõhjalist hõõrutit, millega surutakse segu tugevalt plaadi vuuki. Kindlasti peab kontrollima, et segu täidaks kogu vuugi sügavuse. Seejärel lastakse vuugisegul kuivada senikaua, kuni vuugisegu enam sõrme külge kinni ei jää. Siis on plaadistus valmis pesemiseks. Selleks kasutatakse vuugipesu käsna, millega on võimalik veel vuuki mingil määral töödelda.
 • Nurkade hermetiseerimiseks ja vajadusel deformatsioonivuukide tegemiseks kasutatakse sanitaarsilikooni weber neutral silicone. Sanitaarsilikooni paigaldamiseks kasutatakse tavalist silikoonipüssi. Silikooni tuubi otsik tuleb ära lõigata diagonaalselt sellise kauguse pealt, et silikooniriba laius vastaks täidetava vuugi laiusele.
 • Nii vuugisegud kui silikoonid on saadaval omavahel kattuvas 30 erinevas toonis!

Kulu ja töövahendid

 • Aluspinnast ja plaadi tüübist sõltuvalt on segu kulu 2,5...3,5 kg/m².
 • Väikeste mosaiikplaatide paigaldamisel on segukulu umbes 2 kg/m² (plaatimislabida hambulisus 6x6x4 mm).
 • Vuugisegu kulu on orienteeruvalt 0,6…1,0 kg/m², sõltuvalt plaadi suurusest.
 • Töövahendid pestakse veega puhtaks kohe peale kasutamist. 

Praktilised nõuanded

Küttega põrandate plaatimisel on soovitatav enne plaatide paigaldamist tõsta temperatuur maksimumini ning enne plaatimist lasta põrandal ära jahtuda (selle tulemusel pinged vaibuvad). Betoonpindu on soovitatav niisutada enne plaatimist. Põrandakütte võib sisse lülitada alles 2 ööpäeva peale vuukimist. Suurte temperatuurikõikumistega pindadele on soovitatav plaadid paigaldada plaatimisseguga weber.vetonit RF (Renovation Fix).

Ohutusnõuded

Põhjustab ärritust. Sisaldab tsementi üle 5% kogumahust. Ärritab silmi, hingamisteid ja nahka. Väldi pikemat kontakti nahaga. Vajadusel kasuta kaitseprille, respiraatorit, kindaid või kaitsekreemi. Väldi tolmu sissehingamist. Segu silma sattumisel loputada koheselt rohke veega ning vajadusel konsulteerida arstiga.