See veebileht kasutab küpsiseid, et saaksime pakkuda Teile parimat teenust.
Jätkates sirvimist, nõustute küpsiste kasutamisega. Täpsem info siit

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber classic grout

weber classic grout
weber classic grout

Uus

Toote eelised

  • vuugi laius 1-8 mm
  • väga hea töödeldavus
  • väike kapillaarne veeimavus, vett hülgav
  • lihtne puhastada
  • Klass CG2WA

Kõrge kvaliteediga tsemendil baseeruv vuugisegu seintele ja põrandatele sise- ja välistingimustes ning köetavatel pindadel vuukimiseks. Sobib kuivadesse ja märgadesse ruumidesse.

Tootekirjeldus

Tehnilised andmed

Kulunorm 0,5-2,0 kg/m² (sõltuvalt plaadi suurusest ja paksusest)
Kasutustemperatuur Tööde teostamise ajal ja minimaalselt 2 ööpäeva pärast vuukimist vähemalt +5°C
Pakend 3, 15 kg
Säilivusaeg 24 kuud (kuivades oludes kinnises originaalpakendis)
Kuivamisaeg Puhastamiseks: 10...30 minutit pärast vuukimist
  Ekspluatatsiooniks: 2 ööpäeva
Soovituslik vuugi laius/paksus 1...8 mm
Veekogus segamisel 27...30% (0,27...0,3 l/kg)
  4...4,5 l/15 kg
Survetugevus (28 p.) 15 N/mm² (SFS-EN 12808-3)
Nakketugevus (28 p.) 3,5 N/mm² (SFS-EN 12808-3)
Mahukahanemine (28 p.) ≤2 mm/m (SFS-EN 12808-4)
Vee imendumine ≤2 g (30 min)
  ≤5 g (240 min)
  SFS-EN 12808-5
Sideaine Tsement
Täiteaine Lubjakivi pulber, jämedus maks. 0,3 mm
Kasutusaeg ~1 tund vee lisamisest

Dokumentatsioon

Saada või salvesta dokumendid

Võite saata dokumendid e-postiga või salvestada.

Kasutusjuhised

Segu valmistamine

Segu valmistamiseks kasutatakse puhast kuni +30ºC vett. Veekulu 1,4-1,5 L/5 kg (4,2-4,5 L/15 kg). Segatakse trelli ja vispliga, kuni segu on muutunud ühtlaseks massiks. Seejärel lastakse segul seista u. 5 minutit ning segatakse uuesti – seejärel on segu kasutamiseks valmis. Märkus: veekogust ei või ületada. Valmissegatud vuugisegu kasutusaeg on ~1 tund.

 

Praktilised nõuanded

Segu valmistamiseks kasutada ettenähtud veekogust. Liigne vesi muudab segu pehmeks, liiga paksu segu on halb vuukidesse kanda. Plaadistuse puhastamisel ja pesemisel vuugisegust tuleb arvestada ka plaadistuse ning keskkonna temperatuuri, niiskust ja ruumi ventilatsiooni – liiga kuivanud (kivinenud) segu on raske plaatidelt maha pesta, liiga vähe kivinenud segu tuleb lasta kuivada.

 

Tööjuhis

Vuukimise ajal ning 2 päeva pärast vuukimist peab plaadistuse ning keskkonna temperatuur olema vähemalt +5ºC. Enne vuukimist tuleb kontrollida, plaatimissegu oleks kivistunud ja et plaadistuse vuugid oleksid puhtad. Plaatimise käigus vuukidesse jäänud plaadisegu tuleb eemaldada – segu ei või ületada poolt plaadi paksust, vuugisegu paksus võib minimaalselt olla 2 mm.
Valmissegatud vuugisegu kantakse vuukidesse kummiservalise pahtlilabidaga, kandes seda diagonaalselt üle plaadistuse ja surudes segu tugevalt vuuki. Jälgi, et vuugid oleksid täielikult ja ühtlaselt vuugiseguga täitunud. Üleliigne segu eemaldatakse plaadistuselt kohe. Glasuurimata plaatide puhastamise hõlbustamiseks on soovitatav enne vuukimist plaaditud pinda niiske käsnaga niisutada. Sõltuvalt temperatuurist, niiskusest ja ruumi ventilatsioonist lastakse vuugisegul kuivada 10-30 minutit, mille järel pestakse plaaditud pind niiske käsnaga. Pesemise käigus tuleb jälgida, et vuugisegu vuugist välja ei pestaks. Pesemisel ei või kasutada liiga märga (vett täis) käsna. Käsna loputusvett on soovitatav tihti vahetada. Liigne vesi pesemisel muudab vuugid heledamaks ning laiguliseks/ebaühtlaseks. Kui vuukidesse on jäänud tühemikud, siis need tuleb pesemise ajal vuugiseguga uuesti täita. Pärast plaadistuse kuivamist puhastatakse plaaditud pind veelkord kuiva puuvillase lapiga. Sõltuvalt vuugi laiusest ning pesemise käigus saavutatud vuugi siledusest, tehakse vuukide lõplik viimistlus vajaduse korral ümaraotsalise puidust vuugipulgaga.
Vuugid peab hoidma niiskena vähemalt kahe ööpäeva jooksul pärast vuukimist. Põrandakütte korral võib põranda temperatuuri tõsta nädal aega pärast vuukimistöid.

Deformatsioonivuugid tehakse vastavalt projekteerija/arhitekti juhistele. Deformatsioonivuugid tuleb kindlasti teha sein-seinaga ja põrand-seinaga nurkadesse, kõikide läbiviikude ümbrusse ning suuremate põrandate korral vähemalt iga 6 m järel. Deformatsioonivuugi tegemiseks kasutatakse sanitaarsilikooni weber neutral/special silicone, mida toodetakse samades värvitoonides kui vuugisegusid. Enne deformatsioonivuugi täitmist silikooniga tuleb vajaduse korral deformatsioonivuuk puhastada plaatimis- ja vuugisegu jääkidest, tolmust, ehitusprahist jmt.

Tähelepanu

weber classic grout ei sobi basseinidesse ja raskelt koormatud (tööstus)põrandate vuukimiseks.

Värvikaart

Värvikaart

NB!

Vuukimissegude värvid on ligikaudsed. Lõplikku värvitooni mõjutavad objektil olevad tingimused, alusmaterjal, puhastamise aeg ja kasutatud vee kogus. Ebamäärastes tingimustes soovitame teha proovivuukimise.