See veebileht kasutab küpsiseid, et saaksime pakkuda Teile parimat teenust.
Jätkates sirvimist, nõustute küpsiste kasutamisega. Täpsem info siit

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber rapid grout

weber rapid grout
weber rapid grout

Uus

Toote eelised

  • Vuugi laius 2...20 mm
  • Kiiresti kivistuv, käimiskuiv 3...4 tunniga
  • Tugev ja suurt koormust taluv
  • Väga hea töödeldavusega
  • Lihtne puhastada
  • Klass CG2WA

Tsemendil baseeruv jämedateraline vuugisegu põrandaplaadistuse vuukimiseks sise- ja välistingimustes ning köetavatele põrandatele. Sobib klinker-, tellis- jt. plaatide vuukimiseks.

Tootekirjeldus

Tehnilised andmed

Kulunorm 0,5...2,0 kg/m² (sõltuvalt plaadi suurusest ja paksusest)
Kasutustemperatuur Tööde teostamise ajal ja minimaalselt 2 ööpäeva pärast vuukimist vähemalt +5°C
Pakend 3, 15 kg plastikkott
Säilivusaeg 24 kuud (kuivades oludes kinnises originaalpakendis)
Kuivamisaeg Puhastamiseks: 10...30 minutit pärast vuukimist
  Ekspluatatsiooniks: 3...4 tundi
Soovituslik vuugi laius/paksus 3...20 mm
Veekogus segamisel 23-25% (0,23...0,25 l/kg)
  3,5...3,8 l/15 kg
Survetugevus (28 p.) 15 N/mm² (SFS-EN 12808-3)
Nakketugevus (28 p.) 3,5 N/mm² (SFS-EN 12808-3)
Mahukahanemine (28 p.) ≤2 mm/m (SFS-EN 12808-4)
Vee imendumine ≤2 g (30 min)
  ≤5 g (240 min)
  SFS-EN 12808-5
Sideaine Tsement
Täiteaine Lubjakivi pulber, jämedus maks. 0,6 mm
Kasutusaeg ~0,5-1 tundi vee lisamisest

Dokumentatsioon

Saada või salvesta dokumendid

Võite saata dokumendid e-postiga või salvestada.

Kasutusjuhised

Segu valmistamine

Segu valmistamiseks kasutatakse puhast kuni +30ºC vett. Veekulu ~1,2 l/5 kg (3,5...3,8 l/15 kg). Segatakse trelli ja vispliga, kuni segu on muutunud ühtlaseks massiks. Seejärel lastakse segul seista u. 5 minutit ning segatakse uuesti – seejärel on segu kasutamiseks valmis. Märkus: veekogust ei või ületada. Valmissegatud vuugisegu kasutusaeg on 0,5...1 tund.

Praktilised nõuanded

Segu valmistamiseks kasutada ettenähtud veekogust. Liigne vesi muudab segu pehmeks, liiga paksu segu on halb vuukidesse kanda. Plaadistuse puhastamisel ja pesemisel vuugisegust tuleb arvestada ka plaadistuse ning keskkonna temperatuuri, niiskust ja ruumi ventilatsiooni – liiga kuivanud (kivinenud) segu on raske plaatidelt maha pesta, liiga vähe kivinenud segu tuleb lasta kuivada.

 

Paigaldamine

Vuukimise ajal ja kahe päeva jooksul pärast töö lõpetamist peab temperatuur olema üle +10 °C. Enne vuukimist tuleb kontrollida, et plaatimissegu oleks kivistunud ja plaadistuse vuugid puhtad. Vuukidesse jäänud plaadisegu tuleb eemaldada – segu ei või ületada poolt plaadi paksust, vuugisegu paksus peab minimaalselt olema 2 mm. Glasuurimata plaatide puhastamise hõlbustamiseks on soovitatav enne vuukimist plaaditud pinda niiske käsnaga niisutada. Valmissegatud vuugisegu kantakse vuukidesse kummiservalise pahtlilabidaga diagonaalselt üle plaadistuse ja surudes segu tugevalt vuuki. Jälgi, et vuugid oleksid täielikult ja ühtlaselt vuugiseguga täitunud.  Plaatidele jäänud üleliigne segu tuleb eemaldada.  Sõltuvalt temperatuurist, niiskusest ja ruumi ventilatsioonist lastakse vuugisegul kuivada 10…30 minutit, mille järel pestakse plaaditud pind niiske käsnaga. Pesemisel ei või kasutada liiga märga (vett täis) käsna ning tuleb jälgida, et vuugisegu vuugist välja ei peseks. Vuukide ühtlaseks töötlemisel võib kasutada ümara otsaga puupulka.  Puhastamisel kasutage võimalikult vähe vett ja eemaldage kogu vesi vuukidelt hoolikalt.  Puhastusvett tuleb sagedasti vahetada, et välistada vahu teket plaaditud pinnale. Kui plaatide pealispind on kuivanud, puhastage plaadid veel kord kuiva riidelapiga. Põrandaküte tuleb välja lülitada hiljemalt üks päev enne vuukimist ja selle võib järk-järgult taas sisse lülitada üks nädal pärast vuukimist. Deformatsioonivuukide täitmiseks kasutatakse silikooni weber neutral/ special silicone, mida saab kasutada  vertikaalsetes- ja horisontaalsetes sise- ja välisnurkades, alusmaterjali liikuvates vahedes, erinevate materjalide liitekohtades ning ka läbiviikude ümbrustes

Tähelepanu

weber rapid grout vuukimissegu ei sobi kasutamiseks basseinides ning väga kõrgete vastupidavus- ja sanitaarnõuetega vuukide korral (toiduainete tööstus, suurköögid, haiglad jne.). Sel juhul kasutage epoksiidvaigul põhinevat weber epox easy vuukimissegu. Vuukimissegude värvid on ligikaudsed. Lõplikku värvitooni mõjutavad objektil olevad tingimused, alusmaterjal, puhastamise aeg ja kasutatud vee kogus. Ebamäärastes tingimustes soovitame teha proovivuukimise.