See veebileht kasutab küpsiseid, et saaksime pakkuda Teile parimat teenust.
Jätkates sirvimist, nõustute küpsiste kasutamisega. Täpsem info siit

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.floor 110 FINE

weber.floor 110 FINE
weber.floor 110 FINE

Uus

Toote eelised

  • Isetasanduv
  • Tsemendil baseeruv
  • Sobib põrandakütte korral
  • Katmiskuiv 1-3 nädala pärast
  • Väike CO2 / süsiniku jalajärg
  • Tootel on EPD ehk keskkonnadeklaratsioon

Käsitsi või pumbaga pinnale kantav ning isevalguv ja -tasanduv segu betoonpõrandate peentasanduseks põrandakatte alla. Sobib kasutamiseks ka põrandakütte korral. Kihipaksus 4...30 mm (lubatud kuni 50 mm, pikendab kuivamisaega)

Tootekirjeldus

Tootekirjeldus

weber.floor 110 FINE on mõeldud ebatasaste betoonpõrandate tasandamiseks sisetingimustes.

Tehnilised näitajad

Kulunorm u1,7 kg/m²/1mm
Kasutustemperatuur +10 °C...+25 °C, optimaalne +15...+20 °C
Pakend 20 kg paberkott
Säilivusaeg 12 kuud (kuivades oludes kinnises originaalpakendist)
Kuivamisaeg: käimiskuiv 2-4 h (+20 °C, 50 % RH)
Kuivamisaeg: katmiskuiv 1-3 nädalat kihipakusest sõltuvalt (+20 °C, 50 % RH)
Segukihi paksus 4...30 mm (kuni 50 mm lubatud, pikem kuivamisaeg)
Veekogus segamisel 4,2 l/20 kg (21%)
Segupinna tõmbetugevus 28 p ≥ 1,5 N/mm²
Survetugevusklass C 20 (EN 13813)
Paindetugevusklass F 5 (EN 13813)
Mahukahanemine 28 p < 0,4 mm/m (+23 °C, 50 % RH)
Tulepüsivusklass A2fl-s1 (EN 13501-1)
Kulumiskindlus RWFC 450 (EN13813)
pH (kivistunud materjal) 10,5-11
Sideaine Eritsemendid
Täiteaine Liiv ja lubjakivijahu terasuurusega < 0,6 mm
Lisaained Kivistumist ja valguvust parandavad lisandid. Kaseiinivaba
Kasutusaeg u 20 min vee lisamisest
Värvus hall

Sertifikaadid

Dokumentatsioon

Saada või salvesta dokumendid

Võite saata dokumendid e-postiga või salvestada.

Kasutusjuhised

Aluspind

Sobilik aluspind on betoon või tsemendil baseeruv tasandussegu, mille tõmbetugevus on > 1,0 MPa. Sobib ka plaaditud aluspind. Aluspind puhastatakse naket nõrgendavatest ainetest nagu tsemendipiim, rasv, õli, tolm, värv, (põrandakatte) liimi jäägid ning vees lahustuvad pinnakattematerjalid. Nõrk või lahtine betoon tuleb eemaldada ja põrand tolmust puhastada tolmuimejaga. Aluspinnas olevad augud, praod ja muud läbivoolukohad kaetakse näiteks villaga. Suured ebatasasused aluspinnas tasandatakse eelnevalt näiteks kiirtäiteseguga weber.floor 6000. Puhastatud aluspind töödeldakse kruntainega weber.vetonit MD16 ning lastakse kuivada normaaltingimustes 2-4 tundi (puutekuiv). Kuivi ja tugevasti imavaid aluspindu töödeldakse kaks korda. Kruntimine parandab segu valguvust ja tasandussegu naket aluspinnaga, takistab õhumullide teket tasanduskihis ning tasandussegus oleva vee imendumist aluspinda. 

Segu valmistamine

Kott kuivsegu (20 kg) segatakse 4,2 liitri veega (21% ulatuses kuivsegu kaalust). Vajadusel võib lisada veel vett kuni 0,3 l/20 kg. Segu segatakse piisava võimsusega trelli ja vispliga vähemalt 1 minut. Segumassi kasutusaeg on umbes 20 minutit. Segu temperatuur peab olema üle 10 °C. Külmades oludes võib kasutada sooja vett temperatuuriga kuni 35 °C. Vett ei tohi üle doseerida, kuna liigne vesi põhjustab separeerumist ja vähendab segu tugevust.

Paigaldamine

Tööde ajal peavad olema aknad ja uksed suletud, vältida tuuletõmmet ja otsest päikesevalguse langemist põrandale. Aluspinna ja õhu temperatuur peavad olema tööde ajal ja nädala jooksul pärast valamist vahemikus +10…+25 °C. Aluspinna suhteline õhuniiskus peab olema <95%. Pumbaga paigaldades on soovituslikult maksimaalne ala laius 6-8 m, sõltuvalt pumba võimusest ja kihipaksusest. Laiemad alad jagatakse väiksemateks osadeks. Valatud segukihi ühtlustamiseks kasutatakse ogarulli või terasliipi. Tööriistad pesta koheselt peale valamise lõppu, kuivanud segu eemaldada mehhaaniliselt.

Kuivamisaeg

Põrand on käimiskuiv 2...4 h peale valamist, kui õhutemperatuur on 20°C. Põrandat võib lihvida ja vajadusel tasandada (nt weber.floor 3100) 2 päeva pärast valamist. Põrandakatte võib paigaldada 1...3 nädala pärast kihipaksusest sõltuvalt. Kõrge õhuniiskus ja madal temperatuur pikendavad kuivamisaega. Katete paigaldamisel arvestada katte tootja nõuetega. 

Paisumisvuugid

Vajadusel lõigatakse paisumisvuugid niipea kui põrandal saab käia. Vuugid tehakse samadesse kohtadesse, kus aluspinna vuugidki või erinevate ruumide vahele. Vuugid täidetakse elastse vuugimaterjaliga.

Lõppviimistlus

weber.floor 110 –ga tasandatud põranda võib katta keraamiliste või kivi- plaatidega, vaibaga, PVC või linoleumiga, parketiga (laminaat, kork, puit). Liimitava puitparketi paigaldamiseks tuleb kasutada elastseid SMP-põhiseid liime ja lähtuda parketitootja juhenditest.

Ohutusnõuded

Põhjustab ärritust. Sisaldab tsementi üle 5% kogumahust. Ärritab silmi, hingamisteid ja nahka. Väldi pikemat kontakti nahaga. Kasuta kaitseprille, kindaid ning kaitsekreemi. Väldi tolmu sissehingamist. Kasuta respiraatorit. Nahaärrituse korral pese koheselt sooja seebiveega. Segu sattumisel silma loputa koheselt rohke veega ning vajadusel konsulteeri arstiga.