See veebileht kasutab küpsiseid, et saaksime pakkuda Teile parimat teenust.
Jätkates sirvimist, nõustute küpsiste kasutamisega. Täpsem info siit

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.floor dB-põrand

weber.vetonit 4350 dB-plaano

weber.floor dB-põrand
weber.floor dB-põrand

Toote eelised

  • Käsitsi või pumbaga pinnale kantav, tugevduskiuga isetasanduv põrandatasandussegu
  • Kihipaksus 10-50 mm (kohati 80mm), ujuvpõrandatel 25-50mm
  • Jämetasanduseks erin. aluspindadele (puit, kipsplaat, ker. plaat, betoon, min.vill)
  • Välja kuivamine 10 mm/nädalas

 

 

Tootekirjeldus

Tootekirjeldus

weber.vetonit 4350 on välja töötatud elu- ja pesuruumide, kontorite ja muude üldkasutatavate põrandate tasandamiseks ning sobib lisaks betoonaluspindadele ka plaaditud pindadele, puitpõrandatele, linoleumile, kipsplaadile ja teistele nõrkadele aluspindadele sõltumatu ujuvplaadi valamiseks. weber.vetonit 4350 –ga tehakse ka erinõuetele vastavaid ujuvpõrandaid, nagu sammumüra isoleeriv põrand, ventileeritav põrand jne. Valatud põranda lihvimine ja pahteldamine enne lõplikku katmist võib olla vajalik nõudlike põrandakatete puhul.  Materjal sobib kokku kõikide tavakasutuses olevate liimide ja põrandakattematerjalidega. weber.vetonit dB-Plaano hea tihedus võimaldab segu sisse paigaldada põrandaküttesüsteeme. Tarnitakse valmis kuivseguna terasuurusega kuni 1,2 mm. Toode on kaseiinivaba ning pärast kuivamist niiskust tõrjuv.

Tehnilised näitajad

Kulunorm u1,7 kg/m²/1mm
Kasutustemperatuur +10 °C...+25 °C, optimaalne +15...+20 °C
Pakend 20, 1000 kg
Säilivusaeg 12 kuud (kuivades oludes kinnises originaalpakendist)
Kuivamisaeg: käimiskuiv 3-4 h (+20 °C, 50 % RH)
Kuivamisaeg: katmiskuiv 1-3 nädalat kihipaksusest sõltuvalt (+20 °C, 50 % RH)
Segukihi paksus 10-50 mm (kohati kuni 80 mm)
Segukihi paksus ujuvpõrandana 20 mm alates
Veekogus segamisel 3,6...3,9 l/20 kg (18...20%)
Segupinna tõmbetugevus 28 p ≥ 1,0 N/mm²
Survetugevusklass C 16 (EN 13813)
Paindetugevusklass F 4 (EN 13813)
Mahukahanemine 28 p < 0,3 mm/m (+23 °C, 50 % RH)
Tulepüsivusklass A2fl-s1 (EN 13501-1)
pH (kivistunud materjal) 10,5-11
Sideaine eritsemendid
Täiteaine Liiv terasuurusega < 1,2 mm
Lisaained Kivistumist ja valguvust parandavad lisandid. Kaseiinivaba
Kasutusaeg 20 min vee lisamisest
Värvus hall

Dokumentatsioon

Saada või salvesta dokumendid

Võite saata dokumendid e-postiga või salvestada.

Kasutusjuhised

Aluspind

weber.floor dB-põrand sobib väga erinevate aluspindade tasandamiseks nagu puit, vineer, kipsplaat, keraamiline plaat, betoon, soojustus plaadid, linoleum. Tasandatava aluspinna tõmbetugevus peab olema vähemalt 0,5 MPa. Ujuvpõrandate aluspinnale tõmbetugevuse nõudeid ei esitata.

Töötingimused

Tasandamine peab toimuma suletud ruumis. Vältida tuuletõmmet. Aluspinna ja segu temperatuur peab olema üle +10ºC kuni kuivamiseni. Aluspind puhastatakse naket nõrgendavatest ainetest nagu tsemendipiim, rasv, õli, tolm, värv, (põrandakatte-) liimijäägid ning vees lahustuvad pinnakattematerjalid. Nõrk või lahtine betoon tuleb eemaldada ja põrand (tsemendi-) tolmust puhastada tolmuimejaga. Suured ebatasasused (>50 mm) täidetakse, näiteks kiirtäiteseguga weber.floor 6000. Sulge aluspinnas olevad augud, praod ja muud läbivoolukohad, näiteks villaga. Äravoolutrapid jms. kaetakse kinni ja eraldatakse liistuga. Puhastatud aluspind töödeldakse kruntainega weber.vetonit MD 16 ning lastakse kuivada normaaltingimustes 3-4 tundi (puutekuiv). Kruntaine harjatakse aluspinda nii, et tekiks ühtlane kiletaoline kiht. Väldi loikude tekkimist. Kuivi ja tugevasti imavaid aluspindu töödeldakse kaks korda. Iga tasanduskiht eeldab kruntimist. Kruntimine parandab tasandussegu naket aluspinnaga ja valguvust, takistab õhumullide teket ja tasandussegus oleva vee imendumist aluspinda. Vt. ka weber.vetonit MD 16.

Erinõuetega ujuvpõrandate tegemiseks soovitame hankida täiendavat informatsiooni Weber äriüksuse tootejuhtidelt.

Segu valmistamine

Kuivsegule lisatakse vett umbes 18% ulatuses kaalust, s.t umbes 3,6 liitrit 20 kg koti kohta. Vajadusel võib veekogust suurendada kuni 0,3 liitri võrra koti kohta. Segu temperatuur peab ületama +10ºC, lisatava vee temperatuur ei tohi ületada +35ºC. Käsitsi
segades jälgitakse, et segunemine oleks hea, kasutatakse küllaldase võimsusega mikserit, segatakse hoolikalt 1...2 min. Vett ei tohi üle- ega aladoseerida. Liigne vesi põhjustab pragunemist ja vähendab
segu tugevust, suurendab mahukahanemist kuivamisel. Valmis segumass tuleb ära kasutada 20 minuti jooksul vee lisamisest.

Tasandamine

weber.floor dB-põrand kantakse aluspinnale käsitsi või mikserpumbaga. Pumba ühendamisel veevärki reguleerida vee surveregulaator nii, et 1 kg kuivsegule lisatakse 0,2 liitrit vett. Tasandussegu voolavust kontrollitakse enne pumpamise algust ja töö ajal voolavustesti abil (voolavus 155-160 mm rõngaga 50x22 mm; EN 12706). Kvaliteetse tulemuse saamiseks soovitame suuremad pinnad jaotada umbes 6-12 m laiusteks ribadeks, arvestades pumba võimsust ja soovitud kihi paksust. Isevalguvate segude paigaldamisel on soovitav värskelt valatud pind läbi segada ogarulliga, vajadusel silutakse terassiluri, rihtlati või pahtlilabidaga. Tahenenud tasandus lõigata aluspinna liikumisvuukide kohalt lahti ja täita elastse vuugitäitega.

Kuivamisaeg

Valatud põrand on käimiskuiv 3-4 tunni möödudes (ujuvpõrandatel 6h). 2 päeva peale valu võib pinda vajadusel täiendavalt tasandada weber.floor 3100-ga. Põrandakatte võib paigaldada 1-3 nädala jooksul kuivamistingimustest ja kihipaksusest sõltuvalt. Põrandakatete paigaldamisel tuleb arvestada RYL´i ja katete valmistaja poolt lubatud aluspinna niiskuse sisaldusega.

Ohutusnõuded

Ärritab silmi, hingamisteid ja nahka. Väldi pikemat kontakti nahaga. Kasuta kaitseprille, kindaid ning kaitsekreemi. Väldi tolmu sissehingamist. Kasuta respiraatorit. Nahaärrituse korral pese kohe sooja seebiveega. Segu sattumisel silma loputa kohe rohke veega ning vajadusel konsulteeri arstiga.