See veebileht kasutab küpsiseid, et saaksime pakkuda Teile parimat teenust.
Jätkates sirvimist, nõustute küpsiste kasutamisega. Täpsem info siit

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.floor 5500

weber.floor 5500
weber.floor 5500

Toote eelised

  • Käsitsi pinnale kantav, jämedateraline põrandatasandussegu
  • Kihipaksus: 3-20 mm, 30 mm pragude ja aukude täiteks
  • Sobib põrandakütte paigaldamiseks betoonaluspinnale

weber.floor 5500 on välja töötatud vannitubade, pesuruumide, eluruumide, kontorite ja muude üldkasutatavate põrandate tasandamiseks, kus on segukihi paksus suurem ja/või tuleb kujundada kaldeid. weber.floor 5500 hea tihedus võimaldab segu sisse paigaldada elektriküttesüsteeme. Materjal sobib kokku kõikide tavakasutuses olevate liimide ja põrandakattematerjalidega ning tagab vähenõudliku põrandakatte alla vajaliku sileduse. Tarnitakse valmis kuivseguna, terasuurusega kuni 1 mm. weber.floor 5500 on kaseiinivaba ning pärast kuivamist niiskust tõrjuv.

Tootekirjeldus

Tehnilised näitajad

Kulunorm u1,6 kg/m²/1mm
Kasutustemperatuur +10 °C...+25 °C, optimaalne +15...+20 °C
Pakend 25 kg paberkott
Säilivusaeg 12 kuud (kuivades oludes kinnises originaalpakendist)
Kuivamisaeg: käimiskuiv 6-8 h (+20 °C, 50 % RH)
Kuivamisaeg: katmiskuiv 1-3 nädalat (sõltuvalt kihipaksusest)
Segukihi paksus 3-20 mm (kohati 30 mm)
Veekogus segamisel 4 l/25 kg (16%)
Nakketugevus 28 p > 1,0 MPa
Survetugevusklass C 20 (EN 13813)
Paindetugevusklass F 5 EN 13813
Mahukahanemine 28 p < 0,5 mm/m (+23 °C, 50 % RH)
Tulepüsivusklass A2fl-s1 (EN 13501-1)
pH (kivistunud materjal) 11
Sideaine eritsemendid
Täiteaine Liiv, terasuurus < 1,0 mm
Lisaained Kivistumist ja töödeldavust parandavad lisandid. Kaseiinivaba
Kasutusaeg 30 min vee lisamisest
Värvus hall

Dokumentatsioon

Saada või salvesta dokumendid

Võite saata dokumendid e-postiga või salvestada.

Kasutusjuhised

Aluspind

weber.floor 5500 sobib betoonaluspindade tasandamiseks, mille tõmbetugevus on vähemalt 1 MPa.

Töötingimused, ettevalmistus tasandamiseks

Tasandamine peab toimuma suletud ruumis. Vältida tuuletõmmet. Segu, vee ja tasandatava aluspinna temperatuur peab olema +10ºC…+25ºC kuni kuivamiseni. Aluspind puhastatakse naket nõrgendavatest ainetest nagu tsemendipiim, rasv, õli, tolm, värv, (põrandakatte-) liimijäägid ning vees lahustuvad pinnakattematerjalid. Nõrk või lahtine betoon tuleb eemaldada ja põrand (tsemendi-) tolmust puhastada tolmuimejaga. Aluspinnas olevad augud, praod ja muud läbivoolukohad kaetakse näiteks villaga. Suured ebatasasused (>80 mm) aluspinnas tasandatakse näiteks kiirtäiteseguga weber.floor 6000. Puhastatud aluspind töödeldakse kruntainega weber.vetonit MD 16 ning lastakse kuivada normaaltingimustes 2-4 tundi (puutekuiv). Kruntaine harjatakse aluspinda nii, et tekiks ühtlane kiletaoline kiht. Vältida loikude tekkimist. Kuivi ja tugevasti imavaid aluspindu töödeldakse kaks korda. Iga tasanduskiht eeldab kruntimist. Kruntimine parandab segu valguvust ja naket aluspinnaga, takistab õhumullide teket ning tasandussegus oleva vee imendumist aluspinda. Vt. ka kruntaine MD16 tootelehte.

Segu valmistamine

Kuivsegule lisatakse vett umbes 16% ulatuses kaalust, s.t. umbes  4-4,5 liitrit 25 kg kotile. Segu temperatuur peab ületama +10ºC, lisatava vee temperatuur ei tohi ületada +35ºC. Käsitsi segades jälgida, et segunemine oleks hea, kasutada küllaldase võimsusega mikserit, segada hoolikalt 1-2 min. Vett ei tohi üle- ega aladoseerida. Liigne vesi põhjustab pragunemist ja nõrgendab tasapinna tugevust, suurendab mahukahanemist kuivamisel. Valmis segumass tuleb ära kasutada 30 minuti jooksul vee lisamisest.

 

Tasandamine

weber.floor 5500 valmissegu kantakse aluspinnale terassiluriga, rihtlatiga või laia pahtlilabidaga. Tahenenud tasandus lõigatakse aluspinna liikumisvuukide kohalt lahti ja täidetakse elastse täiteseguga. Töövahendid puhastada koheselt veega, kivinenud segu eemaldatakse mehaaniliselt.

 

Kuivamisaeg

Põrand on käimiskuiv 6-8 tundi peale tasandamist (+20° C), pinda võib lihvida või uuesti katta (nt weber.floor 3100) 24h möödudes. Paksemate kihtide, kui 10mm, puhul arvestada kuivamisajaga 10 mm/nädalas. Aluspinna ja õhu suur niiskussisaldus pikendavad kuivamisaega. Põrandakatete paigaldamisel tuleb arvestada RYL´i ja katete valmistaja poolt lubatud aluspinna niiskuse sisaldusega.

Lõppviimistlus

weber.floor 5500-ga tasandatud põrand tuleb viimistleda põrandakattematerjalidega nagu näiteks keraamiline plaat, vaibad, parkett, kork jne. Nõudlikum kattematerjal nagu PVC või linoleum vajab eelnevat peentasandust (weber.floor 110 FINE või weber.floor 3100). Tasandatud pinda ei värvita ega kasutata põrandakatteta!

Ohutusnõuded

Põhjustab ärritust. Sisaldab tsementi üle 5% kogumahust.
Ärritab silmi, hingamisteid ja nahka. Väldi pikemat kontakti nahaga. Kasuta kaitseprille, kindaid ning kaitsekreemi. Väldi tolmu sissehingamist. Kasuta respiraatorit. Nahaärrituse korral pese koheselt sooja seebiveega. Segu sattumisel silma loputa koheselt rohke veega ning vajadusel konsulteeri arstiga.