See veebileht kasutab küpsiseid, et saaksime pakkuda Teile parimat teenust.
Jätkates sirvimist, nõustute küpsiste kasutamisega. Täpsem info siit

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.floor 6000

weber.floor 6000
weber.floor 6000

Toote eelised

  • Kiiresti kivistuv jämedateraline põrandatasandussegu
  • Kihipaksus: 10-250 mm, ujuvpõrandal 30-250 mm
  • Sobib põrandakütte paigaldamiseks betoon ja kips aluspinnale
  • Katmiskuiv 15 tundi pärast valu

Tootekirjeldus

Tootekirjeldus

weber.floor 6000 sobib vannitubade, pesuruumide, eluruumide, kontorite ja muude üldkasutatavate põrandate tasandamiseks sisetingimustes, kus on vajalik paks segukiht ja/või tuleb kujundada kaldeid. weber.floor 6000 hea tihedus võimaldab segu sisse paigaldada vee- ja elektriküttesüsteeme. Materjal sobib kokku kõikide tavakasutuses olevate liimide ja põrandakattematerjalidega ning tagab vähenõudliku põrandakatte alla vajaliku sileduse. Tarnitakse valmis kuivseguna, terasuurusega kuni 2 mm. weber.floor 6000 on kaseiinivaba ning pärast kuivamist niiskust tõrjuv.

Tehnilised näitajad

Kulunorm u 1,8 kg/m²/1mm
Kasutustemperatuur +10 °C...+25 °C, optimaalne +15...+20 °C
Pakend 20 kg sangaga paberkott
Säilivusaeg 12 kuud (kuivades oludes kinnises originaalpakendist)
Kuivamisaeg: käimiskuiv 3 h (+20 °C, 50 % RH)
Kuivamisaeg: katmiskuiv 15 h, sõltub kihipaksusest ja keskkonnast
Segukihi paksus 10-250 mm
Segukihi paksus ujuvpõrandana 30-250 mm
Veekogus segamisel 1,6...1,8 l/20 kg (8...9%)
Segupinna tõmbetugevus 28 p ≥ 1,0 N/mm²
Survetugevusklass C 30 (EN 13813)
Paindetugevusklass F 5 EN 13813
Mahukahanemine 28 p < 0,4 mm/m (+23 °C, 50 % RH)
Tulepüsivusklass A2fl-s1 (EN 13501-1)
pH (kivistunud materjal) 10,5-11
Sideaine eritsemendid
Täiteaine Liiv terasuurus < 2,0 mm
Lisaained Kivistumist ja töödeldavust parandavad lisandid. Kaseiinivaba
Kasutusaeg 30 min vee lisamisest
Värvus hall

Dokumentatsioon

Saada või salvesta dokumendid

Võite saata dokumendid e-postiga või salvestada.

Kasutusjuhised

Aluspind

Sobilikud aluspinnad weber.floor 6000 -ga tasandamiseks on betoon, kergbetoon ja kipsplaat. Tasandatava aluspinna tõmbetugevus peab olema > 0,5 MPa. Nõrga nakketugevusega aluspindadele valatakse terasarmatuuriga tugevdatud ujuvpõrand.

Töötingimused, ettevalmistus tasandamiseks

Tasandamine peab toimuma suletud ruumis. Vältida tuuletõmmet. Segu, vee ja tasandatava aluspinna temperatuur peab olema +10ºC…+25ºC kuni kuivamiseni. Aluspind puhastatakse naket nõrgendavatest ainetest nagu tsemendipiim, rasv, õli, tolm, värv, (põrandakatte-) liimijäägid ning vees lahustuvad pinnakattematerjalid. Nõrk või lahtine betoon tuleb eemaldada ja põrand (tsemendi-) tolmust puhastada tolmuimejaga. Aluspinnas olevad augud, praod ja muud läbivoolukohad kaetakse näiteks villaga. Puhastatud aluspind töödeldakse kruntainega weber.vetonit MD 16 ning lastakse kuivada normaaltingimustes 2-4 tundi (puutekuiv). Kruntaine harjatakse aluspinda nii, et tekiks ühtlane kiletaoline kiht. Vältida loikude tekkimist. Kuivi ja tugevasti imavaid aluspindu töödeldakse kaks korda. Iga tasanduskiht eeldab kruntimist. Kruntimine parandab segu valguvust ja naket aluspinnaga, takistab õhumullide teket ning tasandussegus oleva vee imendumist aluspinda. Vt. ka kruntaine MD16 tootelehte.

Segu valmistamine

Kuivsegule lisatakse vett umbes 8...9% ulatuses kaalust, s.t. umbes 1,6...1,8 liitrit 20 kg kotile. Segu temperatuur peab ületama +10ºC, lisatava vee temperatuur ei tohi ületada +35ºC. Käsitsi segades jälgida, et segunemine oleks hea. Kasutades küllaldase võimsusega trelli, segada hoolikalt 3 min. Vett ei tohi üle- ega aladoseerida, valmis segu peab jääma märja mulla laadne. Liigne vesi põhjustab pragunemist ja nõrgendab tasapinna tugevust, suurendab mahukahanemist kuivamisel. Valmis segumass tuleb ära kasutada 30 minuti jooksul peale vee lisamist.

Tasandamine

Valmis segatud weber.floor 6000 kantakse aluspinnale terassiluriga, rihtlatiga või laia pahtlilabidaga. Segu laiali ajamine, tasandamine ja pinna silumine tehakse ühe korraga. Tahenenud tasandus lõigatakse aluspinna liikumisvuukide kohalt lahti ja täidetakse elastse täiteseguga. Töövahendid puhastada koheselt veega, kivinenud segu eemaldatakse mehaaniliselt.

Kuivamisaeg

Põrand on käimiskuiv 3 tundi peale tasandamist (+20° C), põrandakatte paigaldamist võib alustada 15 tundi pärast tasandamist, kui kuivamine toimub normaaltingimustel (20 ° C, 50% RH). Aluspinna ja õhu suur niiskussisaldus pikendavad kuivamisaega. Põrandakatete paigaldamisel tuleb arvestada RYL´i ja katete valmistaja poolt lubatud aluspinna niiskuse sisaldusega.

Lõppviimistlus

weber.floor 6000-ga tasandatud põrand tuleb viimistleda põrandakattematerjalidega nagu näiteks keraamiline plaat, parkett, kork jne. Nõudlikum kattematerjal nagu PVC või linoleum vajab peentasandust (weber.floor 110 FINE või weber.floor 3100). Tasandatud pinda ei värvita ega kasutata põrandakatteta!

Ohutusnõuded

Põhjustab ärritust. Sisaldab tsementi üle 5% kogumahust.
Ärritab silmi, hingamisteid ja nahka. Väldi pikemat kontakti nahaga. Kasuta kaitseprille, kindaid ning kaitsekreemi. Väldi tolmu sissehingamist. Kasuta respiraatorit. Nahaärrituse korral pese koheselt sooja seebiveega. Segu sattumisel silma loputa koheselt rohke veega ning vajadusel konsulteeri arstiga.