See veebileht kasutab küpsiseid, et saaksime pakkuda Teile parimat teenust.
Jätkates sirvimist, nõustute küpsiste kasutamisega. Täpsem info siit

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.vetonit 5000

weber.vetonit 5000
weber.vetonit 5000

Toote eelised

  • Kiiresti kivistuv jämedateraline põrandasegu
  • Kihipaksus: 5-50 mm, kuni 80 mm aukude täiteks
  • Tasandamiseks ja kallete tegemiseks
  • Sobib põrandakütte paigaldamiseks betoon ja kips aluspinnale
  • Katmiskuiv 1-5 päeva pärast

 

 

Tootekirjeldus

weber.vetonit 5000 sobib vannitubade, pesuruumide, eluruumide, kontorite ja muude üldkasutatavate põrandate tasandamiseks sisetingimustes, kus on segukihi paksus suurem ja/või tuleb kujundada kaldeid. weber.vetonit 5000 hea tihedus võimaldab segu sisse paigaldada vee- ja elektriküttesüsteeme. Materjal sobib kokku kõikide tavakasutuses olevate liimide ja põrandakattematerjalidega ning tagab vähenõudliku põrandakatte alla vajaliku sileduse. Tarnitakse valmis kuivseguna, terasuurusega kuni 1,2 mm. Toode on kaseiinivaba ning pärast kuivamist niiskust tõrjuv.

Tehnilised näitajad

Kulunorm u 1,8 kg/m²/1 mm
Kasutustemperatuur +10 °C...+25 °C, optimaalne +15...+20 °C
Pakend 20 kg sangaga paberkott
Säilivusaeg 12 kuud (kuivades oludes kinnises originaalpakendist)
Kuivamisaeg: käimiskuiv 2-3 h (+20 °C, 50 % RH)
Kuivamisaeg: katmiskuiv 24 h, kuivab 10 mm kiht (+20 °C, 50 % RH)
Segukihi paksus 5-50 mm (kohati 80 mm)
Veekogus segamisel 2,8 l/20 kg (14%)
Segupinna tõmbetugevus 28 p ≥ 1,0 N/mm²
Survetugevusklass C 20 (EN 13813)
Paindetugevusklass F 5 EN 13813
Mahukahanemine 28 p < 0,5 mm/m (+23 °C, 50 % RH)
Tulepüsivusklass A2fl-s1 (EN 13501-1)
Kulumiskindlus RWFC 250 (EN13813)
pH (kivistunud materjal) 10,5-11
Sideaine eritsemendid
Täiteaine Liiv, lubjakivijahu, terasuurus < 1,2 mm
Lisaained Kivistumist ja töödeldavust parandavad lisandid. Kaseiinivaba
Kasutusaeg 30 min vee lisamisest
Värvus hall

Dokumentatsioon

Saada või salvesta dokumendid

Võite saata dokumendid e-postiga või salvestada.

Kasutusjuhised

Aluspind

weber.vetonit 5000 sobib betoonaluspindade tasandamiseks, mille tõmbetugevus on vähemalt 1 MPa. Sobib kasutamiseks ka kipsplaadist aluspinnale nt kallete andmiseks.

Segu valmistamine

Kuivsegule lisatakse vett umbes 14% ulatuses kaalust, s.t. umbes 2,8 liitrit 20 kg kotile. Segu temperatuur peab ületama +10ºC, lisatava vee temperatuur ei tohi ületada +35ºC. Käsitsi segades jälgida, et segunemine oleks hea, kasutada küllaldase võimsusega trelli, segada hoolikalt 1-2 min. Vett ei tohi üle- ega aladoseerida. Liigne vesi põhjustab pragunemist ja nõrgendab tasapinna tugevust, suurendab mahukahanemist kuivamisel. Valmis segumass tuleb ära kasutada 30 minuti jooksul vee lisamisest.

Töötingimused, ettevalmistus tasandamiseks

Tasandamine peab toimuma suletud ruumis. Vältida tuuletõmmet. Segu, vee ja tasandatava aluspinna temperatuur peab olema +10ºC…+25ºC kuni kuivamiseni. Aluspind puhastatakse naket nõrgendavatest ainetest nagu tsemendipiim, rasv, õli, tolm, värv, (põrandakatte-) liimijäägid ning vees lahustuvad pinnakattematerjalid. Nõrk või lahtine betoon tuleb eemaldada ja põrand (tsemendi-) tolmust puhastada tolmuimejaga. Aluspinnas olevad augud, praod ja muud läbivoolukohad kaetakse näiteks villaga. Suured ebatasasused (>80 mm) aluspinnas tasandatakse näiteks kiirtäiteseguga weber.floor 6000. Puhastatud aluspind töödeldakse kruntainega weber.vetonit MD 16 ning lastakse kuivada normaaltingimustes 2-4 tundi (puutekuiv). Kruntaine harjatakse aluspinda nii, et tekiks ühtlane kiletaoline kiht. Vältida loikude tekkimist. Kuivi ja tugevasti imavaid aluspindu töödeldakse kaks korda. Kruntimine parandab segu valguvust ja naket aluspinnaga, takistab õhumullide teket ning tasandussegus oleva vee imendumist aluspinda. Vt. ka kruntaine MD16 tootelehte.

Tasandamine

Valmis segatud weber.vetonit 5000 kantakse aluspinnale terassiluriga, rihtlatiga või laia pahtlilabidaga. Tahenenud tasandus lõigatakse aluspinna liikumisvuukide kohalt lahti ja täidetakse elastse täiteseguga. Töövahendid puhastada koheselt veega, kivinenud segu eemaldatakse mehaaniliselt.

Lõppviimistlus

weber.vetonit 5000-ga tasandatud põrand tuleb viimistleda põrandakattematerjalidega nagu näiteks keraamiline plaat, vaibad, parkett, kork jne. Nõudlikum kattematerjal nagu PVC või linoleum vajab eelnevat peentasandust (weber.floor 110 FINE või weber.floor 3100). Tasandatud pinda ei värvita ega kasutata põrandakatteta!

Kuivamisaeg

Põrand on käimiskuiv 2-3 tundi peale tasandamist (+20° C), pinda võib lihvida või uuesti katta (nt weber.floor 3100) 4-6 h möödudes. Paksemate kihtide, kui 10mm, puhul arvestada kuivamisajaga 10 mm/päevas. Aluspinna ja õhu suur niiskussisaldus pikendavad kuivamisaega. Põrandakatete paigaldamisel tuleb arvestada RYL´i ja katete valmistaja poolt lubatud aluspinna niiskuse sisaldusega.

Ohutusnõuded

Põhjustab ärritust. Sisaldabtsementi üle 5% kogumahust.
Ärritab silmi, hingamisteid ja nahka. Väldi pikemat kontakti nahaga. Kasuta kaitseprille, kindaid ning kaitsekreemi. Väldi tolmu sissehingamist. Kasuta respiraatorit. Nahaärrituse korral pese koheselt sooja seebiveega. Segu sattumisel silma loputa koheselt rohke veega ning vajadusel konsulteeri arstiga.