See veebileht kasutab küpsiseid, et saaksime pakkuda Teile parimat teenust.
Jätkates sirvimist, nõustute küpsiste kasutamisega. Täpsem info siit

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.vetonit MD16

weber.vetonit MD16
weber.vetonit MD16

Toote eelised

  • Nakke parandamiseks põrandasegude alla
  • Sobib kasutamiseks ka plaatimis-ja krohvisegude alla
  • Kasutamiseks nii sise- kui välistingimustes
  • Katmiskuiv 2-4 tunni pärast

 

 

Tootekirjeldus

Tootekirjeldus

MD 16 on põrandakruntaine, mis harjatakse vesilahusena aluspinnale enne Weberi või teiste tootjate tsementsegudega põranda tasandamist. Tegemist on stüreenakrülaatdispersiooniga, mis sisaldab pindaktiivseid koostisosi suurendamaks imbumist aluspinda. weber. vetonit MD 16 on mittetoksiline ja nakkub hästi erinevate aluspindadega, on vastupidav suurele leelisesisaldusele ning on püsivate omadustega vee suhtes, mistõttu on tulemuseks hea kleepuvus isegi märgades tingimustes. Kruntimine parandab tasandussegu naket aluspinnaga ning valguvust, takistab õhumullide teket ja tasandussegus oleva vee imendumist aluspinda. MD 16 kruntainet ei tohi segada põrandatasandussegude hulka. Antud tootelehes toodud andmed ei hõlma kõiki kruntainete kasutusvaldkondi.

Tehnilised andmed

Kulunorm 0,1-0,3 l/m²
Kasutustemperatuur +10 °C...+35 °C
Pakend 3, 10 liitrit
Säilivusaeg 12 kuud hermeetiliselt suletud nõus, ka lahejendatud kujul. Ei tohi jäätuda!
Kuivamisaeg: katmiskuiv 2-4 h

Dokumentatsioon

Saada või salvesta dokumendid

Võite saata dokumendid e-postiga või salvestada.

Kasutusjuhised

Aluspind

weber.vetonit MD 16 sobib betooni, kergbetooni, puidu, linoleumi, keraamilise- ja kipsplaadi, kui ka metall pindade (nt laevatekk) kruntimiseks.

 

Ohutusnõuded

Toode ei klassifitseeru tervistkahjustavana. Kinnistes ruumides võib ärritada silmi, hingamisteid ja nahka. Väldi pikemat kontakti nahaga, ohtlik allaneelamisel. Taga hea ventilatsioon. Soovitav on kasutada kaitseprille, kummikindaid ning respiraatorit. Võimalusel kasuta pritsmete eest kaitsvat riietust. Naha ärrituse korral pesta koheselt veega. Aine sattumisel silma loputada koheselt rohke veega ning vajadusel konsulteerida arstiga.

Töötingimused

Aluspind puhastatakse naket nõrgendavatest ainetest nagu tsemendipiim, rasv, õli, tolm, värv, (põrandakatte-) liimijäägid ning vees lahustuvad pinnakattematerjalid. Vajadusel kasutatakse mehhaanilist eemaldamist s.t. freesiga, liivapritsiga, lihvides või karestades Nõrk või lahtine betoon tuleb eemaldada ja põrand (tsemendi-) tolmust puhastada tolmuimejaga. Kruntaine, vee ja tasandatava aluspinna temperatuur peab olema +10°C …+35°C kuni kuivamiseni. Aluspind peab olema kuiv ja relatiivne õhuniisku alla 70%, et krunt saaks korralikult kuivada.

 

Segamisjuhend

MD 16 kruntaine lahjendatakse puhta veega aluspinnale sobivas vahekorras, mis on ära toodud käesoleva tootelehe segamisvahekorratabelis. Õige doseerimise saavutamiseks mõõdetakse vesi plastikanumasse ning sellele lisatakse MD16 kontsentraat. Segamise ajal vaata, et ained oleksid korralikult segunenud. Kontsentraadi temperatuur peab ületama +10°C, lisatava vee temperatuur ei tohi ületada +35°C.

Pinnale kandmine, kuivamisaeg

Valmis segatud kruntaine valatakse või pihustatakse puhtale põrandapinnale ning harjatakse hoolikalt kuni aluspind on küllastunud. Üleliigne kruntaine tuleb harjaga edasi lükata ning hõõruda ühtlaselt laiali. Madalamatesse kohtadesse tekkivad väikesed loigud tuleb töö käigus uuesti laiali harjata. Kui nakke parandamiseks puistatakse kruntaine peale liiva, tuleb pind uuesti üle harjata nii , et liivaterad oleksid samuti kruntainega küllastunud. Õigesti krunditud pind on alguses vahutavalt hele. Nakkekihil tuleb lasta kuivada (ca 2- 4 tundi) läbipaistvaks, nn. mattkuivaks. Kuivi ja tugevasti imavaid aluspindu tuleb kruntida kaks korda. Kui põrandasegu pinnale tekkivad õhukupud või augud (nn kraatrid), on see märk halvasti krunditud aluspinnast. Kuivanud kruntainet on väga raske eemaldada - pese tööriistad ja –vahendid rohke veega kohe peale kasutamist.

Segamisvahekord

ALUSPIND MD 16 : VESI MD 16 KULUNORM MÄRKUSED
Betoon 1 : 3 0,10 L/m²  
Tugevasti imav aluspind 1 : 3 0,20 L/m² 2 korda
Kergbetoon 1 : 3 0,15 L/m²  
Kipsplaat 1 : 1 0,15L/m²  
Klinkerplaat, kivi 1 : 1 0,15 L/m² +liiv
Homogeenne PVC 1 : 1 0,15 L/m² +liiv
Puitpõrand, linoleum 1 : 1 0,20 L/m² +liiv
Roostekaitsega teras 1:- 0,30 L/m² ei lahjendata veega

PAKEND

3, 10 liitrit