See veebileht kasutab küpsiseid, et saaksime pakkuda Teile parimat teenust.
Jätkates sirvimist, nõustute küpsiste kasutamisega. Täpsem info siit

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.vetonit 4655 duro flow rapid

weber.vetonit 4655 duro flow rapid
weber.vetonit 4655 duro flow rapid

Toote eelised

  • Käsitsi või pumbaga pinnale kantav, isetasanduv segu epoksü- või polüuretaankatete alla
  • Kihipaksus 5...40 mm
  • Suure kulumiskindlusega ja ei vaja seetõttu katmist
  • Katmiskuiv 1 päev pärast valu

Tootekirjeldus

Tootekirjeldus

weber.vetonit 4655 on välja töötatud tööstus-, lao- ja üldkasutatavate betoonpõrandate tasandamiseks enne epoksü- või polüuretaankatete paigaldamist.  weber.vetonit 4655 on suure kulumiskindlusega ja seda võib kasutada ka ilma täiendava katmiseta. Lihvimine ja pahteldamine enne põranda lõplikku katmist ei ole tavaliselt vajalik. Toode on kaseiinivaba, pärast kuivamist niiskust tõrjuv.

Tehnilised näitajad

Kulunorm u 1,7 kg/m²/1mm
Kasutustemperatuur +10 °C...+25 °C, optimaalne +15...+20 °C
Pakend 20 kg sangaga paberkott
Säilivusaeg 12 kuud (kuivades oludes kinnises originaalpakendist)
Kuivamisaeg: käimiskuiv 2-4 h (+20 °C, 50 % RH)
Kuivamisaeg: katmiskuiv 1-2 päeva (+20 °C, 50 % RH)
Segukihi paksus 5-40 mm
Veekogus segamisel 4,0 l/20 kg (20%)
Nakketugevus 28 p > 3,0 N/mm²
Survetugevusklass C 35 (EN 13813)
Paindetugevusklass F 10 (EN 13813)
Mahukahanemine 28 p < 0,4 mm/m (+23 °C, 50 % RH)
Tulepüsivusklass A2fl-s1 (EN 13501-1)
Kulumiskindlus RWA 10 (EN 13813)
pH (kivistunud materjal) 10,5-11
Sideaine eritsemendid
Täiteaine Liiv ja lubjakivi
Lisaained Kivistumist ja valguvust parandavad lisandid. Kaseiinivaba
Kasutusaeg 15 min vee lisamisest
Värvus hall

Dokumentatsioon

Saada või salvesta dokumendid

Võite saata dokumendid e-postiga või salvestada.

Kasutusjuhised

Aluspind

weber.vetonit 4655 sobib vanade ja uute betoonaluspindade tasandamiseks, mille tõmbetugevus on vähemalt 1 MPa.

Tööde teostamine

Tasandamine peab toimuma suletud ruumis. Vältida tuuletõmmet. Aluspinna ja segu temperatuur peab olema üle +10°C kuni kuivamiseni. Suhteline niiskus ei tohi ületada 95%.
Aluspind puhastatakse naket nõrgendavatest ainetest nagu tsemendipiim, rasv, õli, tolm, värv, (põrandakatte-) liimijäägid ning vees lahustuvad pinnakattematerjalid. Nõrk või lahtine betoon tuleb eemaldada ja põrand (tsemendi-) tolmust puhastada tolmuimejaga. Nõrgad ja paindlikud, asfalt-tüüpi aluspinnad, mis ei talu kahanemisest tekkivat pinget tuleb samuti eemaldada. Kui aluspinnaks on uus betoonpõrand, peab see olema kuivamisjärgselt kahanenud, vastasel juhul võivad tekkida praod. Suured ebatasasused (üle 10 mm) täidetakse, näiteks kiirtäiteseguga weber.vetonit 5000. Aluspinnas olevad augud, praod ja muud läbivoolukohad kaetakse näiteks villaga. Äravoolutrapid jms. kaetakse kinni ja eraldatakse liistuga. Puhastatud aluspind töödeldakse kruntainega weber.vetonit MD 16 ning lastakse kuivada normaaltingimustes 2-4 tundi (puutekuiv). Kruntaine harjatakse aluspinda nii, et tekiks ühtlane kiletaoline kiht. Vältida loikude tekkimist. Kuivi ja tugevasti imavaid aluspindu töödeldakse kaks korda. Kruntimine parandab segu valguvust ja naket aluspinnaga, takistab õhumullide teket ning tasandussegus oleva vee imendumist aluspinda. Vt. ka weber.vetonit MD 16 tootelehte

Segu valmistamine

Kuivsegule lisatakse vett 20% ulatuses kaalust, s.t. 4 liitrit 20 kg koti kohta. Vajadusel võib lisada kuni 0,2 l/20kg. Segamise ajal tuleb segu jooksvalt kontrollida voolavustesti abil. Segu temperatuur peab ületama +10ºC, lisatava vee temperatuur ei tohi ületada +35ºC. Käsitsi segades jälgida, et segunemine oleks hea, kasutada küllaldase võimsusega mikserit ja segada hoolikalt 1-2 min. Vett ei tohi üle- ega aladoseerida. Liigne vesi põhjustab pragunemist ja nõrgendab tasapinna tugevust, suurendab mahu kahanemist kuivamisel. Valmis segumass tuleb ära kasutada 15 minuti jooksul vee lisamisest

Tasandamine

weber.vetonit 4655 kantakse aluspinnale käsitsi või mikserpumbaga. Pumba ühendamisel veevärki reguleerida vee surveregulaator nii, et 1 kg kuivsegule lisatakse 0,2 liitrit vett. Tasandussegu voolavust kontrollitakse enne pumpamise algust ja töö ajal voolavustesti abil. Kvaliteetse tulemuse saamiseks soovitame suuremad pinnad jaotada umbes 6-12 m laiusteks ribadeks, arvestades pumba võimsust ja soovitud kihi paksust. Isevalguvate segude paigaldamisel on soovitav värskelt valatud pind läbi segada ogarulliga, vajadusel silutakse terassiluri, rihtlati või pahtlilabidaga. Tahenenud tasandus lõigatakse aluspinna liikumisvuukide kohalt lahti ja täidetakse elastse vuugitäitega

Kuivamisaeg

Valatud põrand on käimiskuiv 2-4 tunni möödudes ja põranda võib katta juba 24 tundi pärast valamist. Põrandakatete paigaldamisel tuleb arvestada RYL´i ja katete valmistaja poolt lubatud aluspinna niiskuse sisaldusega.

Lõppviimistlus

weber.vetonit 4655 on suure kulumis- ja kemikaalikindlusega ka ilma täiendava katmiseta, kuid esteetilistel kaalutlustel võib põranda katta epoksü- või polüuretaankattega.