See veebileht kasutab küpsiseid, et saaksime pakkuda Teile parimat teenust.
Jätkates sirvimist, nõustute küpsiste kasutamisega. Täpsem info siit

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.vetonit 3300

weber.vetonit 3300
weber.vetonit 3300

Toote eelised

  • Käsitsi või pumbaga pinnale kantav, tugevduskiuga isevalguv põrandatasandussegu
  • Kihipaksus 0-10 mm, pumbates 2-10mm
  • Peentasanduseks erin. aluspindadele (puit, kipsplaat, ker. plaat, betoon)
  • Katmiskuiv 1-2 päeva pärast

 

 

Tootekirjeldus

Tootekirjeldus

weber.vetonit 3300 on välja töötatud eluruumide, kontorite ja muude üldkasutatavate põrandate tasandamiseks ning silumiseks ning sobib lisaks betoonaluspindadele ka puupõrandate, kergbetooni, linoleumi, kipsplaatide ja vana plaaditud pinna katmiseks. Puupõrandate tasandamisel peab segu paksus olema umbes 1/3 põranda paksusest. Sobib kokku peaaegu kõikide tavakasutuses olevate liimide ja põrandakattematerjalidega. Tarnitakse valmis kuivseguna, terasuurusega kuni 0,3 mm. Lihvimine ja pahteldamine enne põranda lõplikku katmist ei ole tavaliselt vajalik. weber.vetonit  3300 on kaseiinivaba ning pärast kuivamist niiskust tõrjuv.

Tehnilised näitajad

Kulunorm u1,5 kg/m²/1mm
Kasutustemperatuur +10 °C...+25 °C, optimaalne +15...+20 °C
Pakend 25 kg paberkott
Säilivusaeg 12 kuud (kuivades oludes kinnises originaalpakendist)
Kuivamisaeg: käimiskuiv 2-4 h (+20 °C, 50 % RH)
Kuivamisaeg: katmiskuiv 1-2 ööpäeva kihipakusest sõltuvalt (+20 °C, 50 % RH)
Segukihi paksus 0-10 mm
Veekogus segamisel 6,5 l/25 kg (26%)
Nakketugevus 28 p > 1,0 MPa
Survetugevusklass C 25 (EN 13813)
Paindetugevusklass F 7 EN 13813
Mahukahanemine 28 p < 0,8 mm/m (+23 °C, 50 % RH)
Tulepüsivusklass A2fl-s1 (EN 13501-1)
pH (kivistunud materjal) 10,5-11
Sideaine eritsemendid
Täiteaine Lubjakivijahu, terasuurus < 0,3mm
Lisaained Kivistumist ja valguvust parandavad lisandid, fiiberkiud. Kaseiinivaba
Kasutusaeg 15 min vee lisamisest
Värvus hall

Dokumentatsioon

Saada või salvesta dokumendid

Võite saata dokumendid e-postiga või salvestada.

Kasutusjuhised

Aluspind

weber.vetonit  3300 sobib järgmiste aluspindade tasandamiseks: betoon, kergbetoon, kivi/keraamiline plaat, puit/vineer, kipsplaat. Tasandatava aluspinna tõmbetugevus peab olema vähemalt 1 MPa.

Töötingimused

Tasandamine peab toimuma suletud ruumis. Vältida tuuletõmmet. Aluspinna ja segu temperatuur peab olema kuni kuivamiseni üle +10°C. Aluspind puhastatakse naket nõrgendavatest ainetest nagu tsemendipiim, rasv, õli, tolm, värv, (põrandakatte-) liimijäägid ning vees lahustuvad pinnakattematerjalid. Nõrk või lahtine betoon tuleb eemaldada ja põrand (tsemendi-) tolmust puhastada tolmuimejaga. Äravoolutrapid jms. kohad kaetakse kinni ja eraldatakse liistuga. Suured ebatasasused (üle 10 mm) täidetakse, näiteks kiirtäiteseguga weber.vetonit  5000. Puhastatud aluspind töödeldakse kruntainega weber.vetonit  MD 16 ning lastakse kuivada normaaltingimustes 3-4 tundi (puutekuiv). Kruntaine harjatakse aluspinda nii, et tekiks ühtlane kiletaoline kiht – vältida loikude tekkimist. Nakke parandamiseks puistatakse kuivamata kruntainele liiv (terasuurus 0,5-1,2 mm) ning harjatakse üle. Kuivi ja tugevasti imavaid aluspindu töödeldakse kaks korda. Kruntimine parandab segu valguvust ja tasandussegu naket aluspinnaga, takistab õhumullide teket ning tasandussegus oleva vee imendumist aluspinda. Vt. ka MD 16 tootelehte. Tasanduskihi (vähemalt 10 mm) tugevdamiseks võib kasutada klaaskiudvõrku, mis eelnevalt kinnitatakse klambrite või seguga. Väldi võrgu pinnale kerkimist.

Segu valmistamine

Kuivsegule lisatakse vett umbes 26% ulatuses kaalust, s.t. umbes 6,5-7 liitrit 25 kg kotile. Segu temperatuur peab ületama +10°C, lisatava vee temperatuur ei tohi ületada +35°C. Käsitsi segades lisada veele segu ning jälgida, et segunemine oleks hea, kasutada küllaldase võimsusega mikserit, segada hoolikalt 1-2 min. Vett ei tohi üle- ega aladoseerida. Liigne vesi põhjustab pragunemist ja nõrgendab tasapinna tugevust, suurendab mahukahanemist kuivamisel. Valmis segumass tuleb ära kasutada 15minuti jooksul vee lisamisest.

Tasandamine

weber.vetonit 3300 valmis segu kantakse aluspinnale käsitsi (hammaskammiga, pahtlilabidaga) või mikserpumbaga. Tasandussegu voolavust kontrollitakse enne töö algust ja töö ajal voolavustesti abil (voolavus 150-155mm; EN 12706). Kvaliteetse tulemuse saamiseks soovitame suuremad pinnad jaotada umbes 10-12 m laiusteks ribadeks, arvestades soovitud kihi paksust. Vajadusel silutakse hammassiluriga. Tahenenud tasandus lõigatakse aluspinna liikumisvuukide kohalt lahti ja täidetakse elastse vuugitäitega. Töövahendid puhastada koheselt veega, kivinenud segu eemaldatakse mehaaniliselt.

Kuivamisaeg

Põrandasegu on käimiskuiv peale 2-4 tundi (+20° C), lihvimisega võib vajadusel alustada 4-6 tunni möödudes. 5 mm kiht on täielikult kuivanud 24 tunniga (10mm kiht 48h) ja sellele võib paigaldada põrandakatte. Aluspinna ja õhu suur niiskussisaldus pikendavad kuivamisaega. Põrandakatete paigaldamisel tuleb arvestada RYL´i ja katete valmistaja poolt lubatud aluspinna niiskuse sisaldusega.

Lõppviimistlus

weber.vetonit 3300-ga tasandatud põrand tuleb viimistleda põrandakattematerjalidega, nagu näiteks keraamiline plaat, vaibad, PVC, linoleum, puit, kork jne. Tasandatud pinda ei värvita, ega kasutata põrandakatteta!

Ohutusnõuded

Põhjustab ärritust. Sisaldab tsementi üle 5% kogumahust.
Ärritab silmi, hingamisteid ja nahka. Väldi pikemat kontakti nahaga. Kasuta kaitseprille, kindaid ning kaitsekreemi. Väldi tolmu sissehingamist. Kasuta respiraatorit. Nahaärrituse korral pese koheselt sooja seebiveega. Segu sattumisel silma loputa koheselt rohke veega ning vajadusel konsulteeri arstiga.