See veebileht kasutab küpsiseid, et saaksime pakkuda Teile parimat teenust.
Jätkates sirvimist, nõustute küpsiste kasutamisega. Täpsem info siit

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.vetonit 4400 / weber QuickRep

weber.vetonit 4400 / weber QuickRep
weber.vetonit 4400 / weber QuickRep

Toote eelised

  • Kiiresti kivistuv põrandasegu tasandamiseks ja kalleteks
  • Kihipaksus 0-30 mm, kuni 50 mm aukude täiteks
  • Veekogusega muudetavad omadused
  • Sobib kasutamiseks ka välitingimustes
  • Katmiskuiv 2h pärast
     

Kiiresti kivistuv põrandasegu betoonpindade tasandamiseks ja kallete tegemiseks nii sise- kui välistingimustes.

Tootekirjeldus

weber.vetonit 4400 / weber QuicRep sobib nii siseruumide betoonpõrandate kui nt välisterasside, -treppide ja rõduplaatide tasandamiseks, silumiseks ja aukude, pragude kiireks täitmiseks. Kasutatakse ka vannitubade, pesu-, elu-, tööstusruumide, kontorite ja muude üldkasutatavate ruumide kiireks põrandatasanduseks ning kallete andmiseks (näiteks trapid, erinevate tasapindade üleminekud jne.), kui tööde teostamisega on kiire. Lisatava veekogusega saab muuta segu kasutusvaldkonda, õhukesest laustasandusest kuni paksemate kallete ja aukude täitmiseni (kuni 50 mm). Toode tagab vähenõudliku põrandakatte alla vajaliku sileduse. Sobib kokku kõikide tavakasutuses olevate liimide ja põrandakattematerjalidega. Tarnitakse valmis kuivseguna terasuurusega kuni 0,3 mm. Segu on kaseiinivaba ning pärast kuivamist niiskust tõrjuv.

Tehnilised näitajad

Kulunorm u 1,6 kg/m²/1 mm
Kasutustemperatuur +10 °C...+25 °C, optimaalne +15...+20 °C
Pakend 20 kg sangaga paberpakend (4400)
  5 kg kilepakend (QuickRep)
Säilivusaeg 12 kuud (4400)
  24 kuud (QuickRep)
Kuivamisaeg: käimiskuiv 1 h (+20 °C, 50 % RH)
Kuivamisaeg: katmiskuiv 2 h, kui vee kogus on 5-6 l/25 kg (+20 °C, 50 % RH)
Segukihi paksus 0...30 mm (kohati 50 mm)
Veekogus segamisel 4...5,6 l/20 kg (20-28%) (4400)
  1...1,4 l/5 kg (QuickRep)
Segupinna tõmbetugevus 28 p ≥ 1,5 N/mm²
Survetugevusklass C 30 (EN 13813)
Paindetugevusklass F 7 EN 13813
Mahukahanemine 28 p < 0,7 mm/m (+23 °C, 50 % RH)
Tulepüsivusklass A2fl-s1 (EN 13501-1)
pH (kivistunud materjal) 10,5...11
Sideaine eritsemendid
Täiteaine Liiv, lubjakivijahu, terasuurus < 0,3 mm
Lisaained Kivistumist ja töödeldavust parandavad lisandid. Kaseiinivaba
Kasutusaeg 15 min vee lisamisest
Värvus hall

Dokumentatsioon

Saada või salvesta dokumendid

Võite saata dokumendid e-postiga või salvestada.

Kasutusjuhised

Aluspind

weber.vetonit 4400 sobib betoonaluspindade tasandamiseks, mille tõmbetugevus on vähemalt 1 MPa.

Töötingimused

Tasandamine peab toimuma suletud ruumis. Vältida tuuletõmmet. Aluspinna suhteline niiskus peab olema alla 95%. Aluspinna ja õhu temperatuur peab olema +10°C… +25°C kuni kuivamiseni. Aluspind puhastatakse naket nõrgendavatest ainetest nagu tsemendipiim, rasv, õli, tolm, värv, (põrandakatte)liimi jäägid ning vees lahustuvad pinnakattematerjalid. Nõrk või lahtine betoon tuleb eemaldada ja põrand tolmust puhastada tolmuimejaga. Sulge  aluspinnas olevad augud, praod ja muud läbivoolukohad, näiteks villaga. Äravoolutrapid jms. kaetakse kinni ja eraldatakse liistuga. Suured ebatasasused (üle 50 mm) täidetakse, näiteks kiirtäiteseguga weber.floor 6000. Välitingimustes on aukude täiteks sobilik kasutada kuivbetooni S30. Puhastatud aluspind töödeldakse kruntainega weber. vetonit MD16 Primer ning lastakse kuivada normaaltingimustes 2-4 tundi (puutekuiv). Kruntaine harjatakse aluspinda nii, et tekiks ühtlane kiletaoline kiht. Väldi loikude tekkimist. Kuivi ja tugevasti imavaid aluspindu töödeldakse kaks korda. Kruntimine parandab segu valguvust ja tasandussegu naket aluspinnaga, takistab õhumullide teket ning tasandussegus oleva vee imendumist aluspinda. Vt. ka kruntaine MD 16 tootelehte.

Segu valmistamine

Kuivsegule lisatakse vett 20-28% ulatuses mahust, s.t. umbes 4...5,6 liitrit 20 kg koti kohta. Veekogusega nendes piirides varieerides võime segu muuta plastiliinjast isevalguvani. Segu temperatuur peab ületama +10°C, lisatava vee temperatuur ei tohi ületada +35°C. Käsitsi segades jälgida, et segunemine oleks hea, kasutada küllaldase võimsusega trelli, segada hoolikalt 1-2 min. Vett ei tohi üle- ega aladoseerida. Liigne vesi põhjustab pragunemist ja nõrgendab tasapinna tugevust, suurendab mahu kahanemist kuivamisel.Valmis segumass tuleb ära kasutada 15 minuti jooksul vee lisamisest.

Tasandamine

Valmissegu kantakse aluspinnale terassiluriga, rihtlatiga või pahtlilabidaga. Võimalikud pahteldusrandid saab pealispinnalt maha kraapida u 30 minuti möödudes. Välitingimustes tuleb värskelt valatud pinnad kaitsta vihma, külma, otsese päikesevalguse ja tuule eest paariks päevaks. Tahenenud tasandus lõigata aluspinna liikumisvuukide kohalt lahti ja täita elastse vuugitäitega. Töövahendid puhastada koheselt veega, kivinenud segu eemaldatakse mehaaniliselt.

Kuivamisaeg

Põrandasegu on käimiskuiv peale 1 tundi (+20° C) kuivamist, 2 tunni möödudes võib valatud pinnad juba katta. Aluspinna ja õhu suur niiskussisaldus pikendavad kuivamisaega. Põrandakatete paigaldamisel tuleb arvestada RYL´i ja katete valmistaja poolt lubatud aluspinna niiskuse sisaldusega.

Lõppviimistlus

Tasandatud põrand tuleb viimistleda põrandakattematerjalidega, nagu näiteks keraamiline plaat, vaibad, PVC, linoleum, puit, kork jne. Nõudlikum kattematerjal nagu PVC või linoleum vajab kerget lihvimist või pahteldamist weber.floor 3100-ga. Tasandatud pinda ei ole soovitatav kasutata põrandakatteta või värvida!

Ohutusnõuded

Põhjustab ärritust. Sisaldab kvartsitolmu ja tsementi üle 5% kogumahust.
Ärritab silmi, hingamisteid ja nahka. Väldi pikemat kontakti nahaga. Kasuta kaitseprille, kindaid ning kaitsekreemi. Väldi tolmu sissehingamist. Kasuta respiraatorit. Nahaärrituse
korral pesta koheselt sooja seebiveega. Segu sattumisel silma loputada koheselt rohke veega ning vajadusel konsulteerida arstiga.