See veebileht kasutab küpsiseid, et saaksime pakkuda Teile parimat teenust.
Jätkates sirvimist, nõustute küpsiste kasutamisega. Täpsem info siit

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.vetonit JB 1000/3

Jootebetoon C60/75

weber.vetonit JB 1000/3
weber.vetonit JB 1000/3

Toote eelised

  • Kitsaste ja probleemsete täitevalude tegemiseks
  • Külma- ja soolakindel
  • Mitte mahukahanev
  • Pumbatav
  • Survetugevusklass C60/75

 

 

weber.vetonit 1000/3 on hea voolavusega, kiirelt kivinev ja enne tardumist veidi paisuv jootebetoon, mille survetugevusklass on C60/75. Tersuurus kuni 4 mm.

 

 

Tootekirjeldus

Tehnilised andmed

Kulunorm u 20 kg/m²/10 mm
Veekulu 2,5-2,75 l/25 kg (10-11%)
Valmis segu 11-12 l/25 kg (440-480 l/1000 kg)
Kasutustemperatuur Aluspind min. +5°C, segu optimaalne temp. +10...+20 °C
Kasutusaeg 30 minutit vee lisamisest
Sideaine Kiirkivistuv portlandtsement (CEM II A 42,5 R)
Täiteaine Liiv, fraktsiooniga 0...4 mm
Lisaained Töödeldavust ja ilmastikukindlust parandavad ning värsket betooni paisutavad ained
Nakketugevus (28 päeva) >2,0 Mpa (EN 1542)
Survetugevusklass C60/75-4
Survetugevus 1 ööp u 45 MPa (+20 °C, EN 12190)
Survetugevus 7 ööp u 70 MPa (+20 °C, EN 12190)
Survetugevus 28 ööp u 90 MPa (+20 °C, EN 12190)
Piiratud kahanemine/paisumine Nakketugevus pärast katset >2,0 MPa (EN 12617-4)
Kahanemine (28 päeva) 0,7 mm/m (EN 12617-4)
Tulepüsivusklass A1 (EN 13501-1)
Külmakindlus XF4 (SS-137244 meetod A EN 13687-1)
Karboniseerumis kindlus Jah (EN 13295)
Elastsusmoodul >20 GPa (EN 13412)
Õhusisaldus 2-4% (SFS-EN 1015-7)
Kloriidide sisaldus <0,05 % (SFS-EN 1015-17)
Kapillaarne veeimavus ≤0,5 kg/(m2*h0,5) (SFS-EN 13057)
Mahukaal u. 2250 kg/m³
Mahu muutus u +1%
Vee-tsemendi suhe (max veekogus) 0.3
Keskkonnaklassid XC4, XD3, XS3, XA1, XF4 (külmumissooldumistest)
Säilivusaeg 12 kuud (kuivades oludes kinnises originaalpakendist)
Pakend 25 kg; 1000 kg
Sertifikaadid CE

Dokumentatsioon

Saada või salvesta dokumendid

Võite saata dokumendid e-postiga või salvestada.

Kasutusjuhised

Töötingimused

Keskkonna temperatuur peab ületama +5°C. Betooni massi optimaalne temperatuur +10..+20°C. Valatud betoon ei või läbi külmuda paaril esimesel ööpäeval. Talvisteks valutöödeks kasutatakse  weber.vetonit JB 600/5 P, mille tardumine ja kivinemine toimub kuni –15 °C juures ilma täiendava lisasoojendamiseta.

Ettevalmistused tööks

Aluspind puhastatakse naket takistavatest ainetest. Parim nakkumine saavutatakse  karedapinnalise või rihveldatud betooniga. Aluspind tuleb enne valu kasta puhta veega. Niisutamist alustatakse piisavalt varakult, et Jootebetoonist ei imenduks peale valu enam vett
aluspinda. Aluspinnal olevad veeloigud eemaldatakse harjaga või suruõhuga. Valatakse ainult ühest servast/ küljest. Selle külje raketis tehakse kõrgem ja laiem, seetõttu voolab betoon rakisesse oma raskusega. Kuna Weber Jootebetoon on plastne ja hästi voolav, peab raketis olema tihe. Seadmete ankurdamisel kasutatava tsingitud terase pind peab olema
passiveeritud. Passiveerimata tsink reageerib värske betooniga moodustades vesinikku. Terase ümber tekkinud vesiniku kiht võib nõrgendada terase ja betooni vahelist naket. Tsingitud terase passiveerimine kestab temperatuuril +15..+20°C 2-3 nädalat ja 0..+5°C
juures 5-6 nädalat. Kahtluse korral on soovitatav teha kontrollkatse. Passiveerimist võib sooritada ka kromeerimise teel.

Segu valmistamine

Kuivsegu 25 kg kott segada 2,5-2,75 liitri puhta veega sobiva plastsuseni. Segamiseks kasutada betoonisegistit või trelli külge kinnitatud visplit. Segamisnõusse mõõdetakse
miinimum veekogus ja lisatakse tasasel segamisel kuivsegu. Esialgse segamise järel kontrollitakse segu plastsust ja vajadusel lisatakse ülejäänud vesi. Maksimaalset lubatud veekogust ei või ületada. Vee temperatuur tuleb valida nii, et valmis segumassi
temperatuur oleks vahemikus +10…+20°C. Segamise aeg on 3-5 minutit.

Tööde teostamine

Segatud Vetonit Jootebetoon on kasutamiskõlblik 1 tunni vältel. Parima paisumisefekti saavutamiseks tuleks valu sooritada võimalikult kiiresti peale veega segamist. Valu tehakse raketise ühelt küljelt. Vajadusel võib segu tihenemist ja paikavoolavust parandada torkimise või nõrga vibreerimisega. Üle 5 cm paksuse valu tegemisel ühe kihina tuleb Jootebetoon segada vähem plastne (väiksema veekogusega).

Võib kasutada mõnda alljärgnevast võimalusest:

  • Betooni fraktsiooni suurendatakse 5…10 mm jämeduse tolmuvaba kivipuru lisamisega kuni 15 % kuivsegu kaalust (3,75 kg kivipuru/25 kg kuivsegu). 
  • Valamine tehakse kahes kihis nii, et kihid on u. 5 cm paksused. Pealmise kihi valamine toimuks 1 ööpäeva möödudes alumise kihi tegemisest.

Tähelepanekud mõõdistamisel

Ankrupoldile tehtava augu läbimõõt peab olema minimaalselt 20 mm suurem ankru laiemast osast (nt. keermelati reljeef). Pikkade ankrupoldi süvendite korral, kui täiesti sirge puurimine või avause puhastamine on raskendatud, peaks poldi/terase ja avause vaba ruum olema eelpool mainitust suurem. Kaljudesse ankurdamisel võib kasutada ka eritellimusel valmistatavat Jootebetooni 600/1,5 täitefraktsiooniga 1,5 mm.

Ohutusnõuded

Põhjustab ärritust. Sisaldab tsementi min 20% kogumahust. Ärritab silmi, hingamisteid ja nahka. Väldi pikemat kontakti nahaga. Vajadusel kasuta kaitseprille, respiraatorit, kindaid või kaitsekreemi. Väldi tolmu sissehingamist. Nahaärrituse korral pesta koheselt sooja seebiveega. Segu sattumisel silma loputada koheselt rohke veega ning vajadusel  konsulteerida arstiga.

 

Järelhooldus

Järelhooldusega alustatakse kohe peale valamist, kaitstes pinda liiga kiire kuivamise eest (niisutamine + kinni katmine). Kerge niisutamisega võib alustada juba 30 minuti möödumisel, kui pealispinnale on tekkinud tihe pehme koorik. Niisutamisega tagame massi maksimaalse paisumise. Mõõdukat kastmist peab jätkama vähemalt kahel esimesel ööpäeval peale  valamist. Seejärel piirdutakse kerge udutamisega või siis aurumist takistava ainega katmisega vähemalt 7 ööpäeva vältel.