See veebileht kasutab küpsiseid, et saaksime pakkuda Teile parimat teenust.
Jätkates sirvimist, nõustute küpsiste kasutamisega. Täpsem info siit

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.vetonit JB 600/5 P

Talvine jootebetoon C50/60

weber.vetonit JB 600/5 P
weber.vetonit JB 600/5 P

Toote eelised

 
 • Kitsaste ja probleemsete täitevalude tegemiseks
 • Külma- ja soolakindel
 • Mitte mahukahanev
 • Pumbatav
 • Survetugevusklass C50/60
 • Kivinemine toimub kuni -15 °C

weber.vetonit JB 600/5 P on hea voolavusega, kiirelt kivinev, enne tardumist veidi paisuv talvine jootebetoon, mille survetugevusklass on C50/60. Betooni tardumine ja kivinemine toimub kuni –15 °C ilma täiendava lisasoojendamiseta. Tersuurus kuni 4 mm.

Tootekirjeldus

Kasutusvaldkonnad

Betoondetailide asendus-, ühendus- ja järelvalutööd ankrute jootmine kitsad ja probleemsed täitevalud segukihi paksus 15..100 mm

Sobib kasutamiseks alljärgnevates keskkonnaklassides:

 • Karboniseerimisest tingitud korrosioon, XC4, ehk näit. silla ääretalad, postid
 • Kloriididest tingitud korrosioon, XD3, ehk näit. parkimisplatsid, teede servad
 • mereveest tingitud korrosioon, XS3, ehk näit. mereehitised, sadamakaid
 • jäätumis/sulamiskoormus vertikaalpinnale, XF4, ehk vundamendi kannud
 • keemiline mõju, XA1, keemiliselt agressiivne keskkond nagu näiteks põllumajandusehitised

Massi tehnilised andmed

Kulunorm u 20 kg/m²/10 mm
Veekulu 2,6-2,9 l/25 kg (10,5-11,5%)
Valmis segu u 480l/1000 kg
Kasutusaeg 30 minutit vee lisamisest
Sideaine Kiirkivistuv portlandtsement (CEM II A 42,5 R)
Täiteaine Liiv, fraktsiooniga 0...5 mm
Lisaained Töödeldavust ja ilmastikukindlust parandavad ning värsket betooni paisutavad ained
Nakketugevus (28 päeva) >2,0 Mpa (EN 1542)
Survetugevusklass C50/60-5
Survetugevus 1 ööp u 2 MPa (-5 °C, EN 12390-3)
  u 1 MPa (-15 °C, EN 12390-3)
Survetugevus 7 ööp u 30 MPa (-5 °C, EN 12390-3)
  u 10 MPa (-15 °C, EN 12390-3)
Survetugevus 28 ööp u 45 MPa (-5 °C, EN 12390-3)
  u 20 MPa (-15 °C, EN 12390-3)
Piiratud kahanemine/paisumine Nakketugevus pärast katset >2,0 MPa (EN 12617-4)
Kahanemine (28 päeva) 0,7 mm/m (EN 12617-4)
Tulepüsivusklass A1 (EN 13501-1)
Külmakindlus XF2 ja XF3 (SS-137244 meetod A EN 13687-1)
Karboniseerumis kindlus Jah (EN 13295)
Elastsusmoodul >20 GPa (EN 13412)
Õhusisaldus 2-6% (SFS-EN 1015-7)
Kloriidide sisaldus <0,05 % (SFS-EN 1015-17)
Kapillaarne veeimavus ≤0,5 kg/(m2*h0,5) (SFS-EN 13057)
Mahukaal u. 2200 kg/m³
Mahu muutus u +1%
Vee-tsemendi suhe (max veekogus) 0.3
Keskkonnaklassid XC4, XD3, XS3, XA1, XF2, XF3 (külmumissooldumistest)
Säilivusaeg 12 kuud (kuivades oludes kinnises originaalpakendist)
Pakend 25 kg; 1000 kg
Sertifikaadid CE

Dokumentatsioon

Saada või salvesta dokumendid

Võite saata dokumendid e-postiga või salvestada.

Kasutusjuhised

Ettevalmistused tööks

Aluspind puhastatakse jääst ja lumest ning naket takistavatest ainetest. Parim nakkumine saavutatakse kareda pinnalise või rihveldatud betooniga. Aluspind ei tohi olla valamise alguses jäätunud (peab olema “+” temperatuuril). Seadmete ankurdamisel kasutatava tsingitud terase pind peab olema passiveeritud. Passiveerimata tsink reageerib värske betooniga moodustades vesinikku. Terase ümber tekkinud vesiniku kiht võib nõrgendada terase ja betooni vahelist naket. Tsingitud terase passiveerimine kestab temperatuuril +15..+20 °C  2-3 nädalat ja 0..+ 5 °C juures 5-6 nädalat. Ebakindluse vältimiseks on soovitav teha kontrollkatse. Passiveerimist võib sooritada ka kromeerimise teel.

 

Segu valmistamine

Kuivsegu (25 kg) segada 2,6…2,9 liitri puhta veega sobiva plastsuseni. Segamiseks kasutada betoonisegistit või trelli külge kinnitatud visplit. Segamisnõusse mõõdetakse miinimum veekogus ja lisatakse tasasel segamisel kuivaine. Esialgse segamise järel (u 2 minutit) kontrollitakse segu plastsus ja vajadusel lisatakse ülejäänud vesi. Maksimaalset lubatud veekogust ei või ületada, kuna see vähendab segu tugevust ja suurendab kuivamiskahanemist ning põhjustab segu settimist.

 

Tööde teostamine

Segatud talvine valubetoon on kasutamiskõlblik u 30 minutit. Parima paisumisefekti saavutamiseks tuleks valu sooritada võimalikult kiiresti peale veega segamist.
Valu tehakse raketise ühelt küljelt. Vajadusel võib segu voolavust parandada torkimise või nõrga vibreerimisega.
Kui üle 10 cm paksust valu soovitakse teha ühe kihina, siis tuleks settimise vältimiseks kasutada võimalikult jäika betooni.
Valmis massi võib lisada ka 15% tolmuvaba kivipuru fraktsiooniga 5..10 mm  (3,5 kg kivipuru / 25 kg kuivsegu).
Valutöid võib teha ka mitmes kihis nii, et pealmise kihi valamine toimub alles 1 ööpäeva möödudes alumise kihi tegemisest. Seejuures tuleb iga alumise kihi pelispind karestada.

Järelhooldus

Järelhooldusega alustatakse koheselt peale valamist kaitstes pinda liiga kiire kuivamise eest näit: kilega kinni katmine või siis aurumist takistava ainega pindamisl vähemalt 7 ööpäeva vältel.