See veebileht kasutab küpsiseid, et saaksime pakkuda Teile parimat teenust.
Jätkates sirvimist, nõustute küpsiste kasutamisega. Täpsem info siit

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.tec 930

Mineraalne hüdroisolatsioonivõõp

weber.tec 930
weber.tec 930

Toote eelised

  • Sobib nii negatiivse kui positiivse veesurve korral
  • Äärmiselt vastupidav kemikaalidele, mehhaanilistele mõjuritele ja agressiivse toimega ainetele
  • Külmumiskindel
  • Kandevõime kiire tekkimine pärast kasutamist
  • Võib olla kokkupuutes joogiveega

weber.tec 930 on ühekomponentne tsemendipõhine veekindel krohvisegu kasutamiseks nii negatiivse kui positiivse veesurve korral.

Toote kirjeldus

weber.tec 930 on tsemendipõhine ja hüdrauliliselt siduv mineraalne hüdroisolatsioonivõõp (joogi-) vee reservuaaride, basseinide, vudamentide jmt konstruktsioonide katmiseks. Toimib positiivse veesurve korral st hüdroisolatsioon kantakse niiskuse poolsele küljele, aga ka negatiivse surve korral, kui võõp kantakse konstruktsiooni sissepinnale.

Tehnilised andmed

Sideaine Tsement
Lahustid Puuduvad
Värvus Hall
Konsistents Pulber
Pealekandmisviis Kellu ja silumisvahendid
Kihi paksus 2 kuni 3 mm
Kihtide arv 2 kuni 3
Materjalikulu Orienteeruvalt 4 kuni 6 kg/m²
Kuivjääk 100 %
Katmiskuiv 5 tundi
Kuivamisaeg Umbes 3 päeva
Veega täitmine 7 päeva positiivne rõhk
  14 päeva negatiivne rõhk
Töötemperatuur +5 °C kuni +30 °C (õhk ja aluspind)

Kasutusala

weber.tec 930 sobib allpool maapinda asuvate ehituskonstruktsioonide hüdroisolatsiooni tagamiseks:

  • Maapinna niiskusesisaldus
  • Isevoolne pinnavesi ja imbevesi
  • Vesi ülerõhul (sügavusel = 15 m)
  • Vesi alarõhul (sügavusel = 3 m)

weber.tec 930 on veekindlusega kuni 15 meetrit veesammast ning see sobib ühtlasi mahutite, veetsisternide, reservuaaride, jne.  isoleerimiseks.

weber.tec 930 krohvisegu võib kokku puutuda joogiveega. Seega on tegemist sobiva vahendiga joogiveemahutite tihendamiseks.

weber.tec 930 krohvisegu veekindlust testiti vee üle- ja alarõhu tingimustes (veesurvel kuni 1,5 baari = 15 meetrit). Ohutuse tagamiseks soovitame allpool maapinda asuvate konstruktsioonide sisepindade tihendamisel piirduda sügavusega kuni 3 meetrit.

Sobiva hüdroisolatsioonimaterjali valikul tuleb lähtuda veesurvest, pinnase ja ehituskonstruktsiooni tüübist. Nende teguritega tuleks arvestada võimalikult varakult, enne tihendamistöödega alustamist.

Dokumentatsioon

Saada või salvesta dokumendid

Võite saata dokumendid e-postiga või salvestada.

Kasutusjuhised

Aluspind

Aluspind peab olema tugev, stabiilne ning puhastatud lahtistest osakestest. Tsemendipiim, lubi ja värvikihid tuleks töödeldavatelt pindadelt liivapritsi või lihvmasina abil eemaldada. Pinna kapillaarid peavad olema avatud.

Tihendusmaterjali tohib kanda üksnes ehituskonstruktsioonidele, mis ei pragune. Veekindla krohvi kasutamine pindadel, mis puutuvad kokku surveveega, on võimalik üksnes betoonist aluspindade puhul. Pragude tekkimine betoon- ja tsementpindadesse peab olema lõppenud.

Betoonist, tsementkrohviga kaetud, silikaattellisest (vuugid on täielikult tsementkrohviga täidetud), tellistest, raudbetoonist, õõnesblokkidest aluspindade puhul on ainsaks eeltöötluseks töödeldava pinna niisutamine.

Niisutamisel lähtutakse aluspinna niiskusesisaldusest; vett kantakse pinnale seni, kuni see on ühtlaselt niiske. Pinnale jäänud liigne vesi eemaldatakse.
Alarõhu kaitseks tihendatavate sisepindade puhul peab aluspind olema piisava nakketugevusega.

Segamine

25 kg (= 1 kott) weber.tec 930 kuivsegu segatakse sõltuvalt soovitud konsistentsist 4 kuni 4,75 liitri veega; segada tuleb seni, kuni segus ei ole enam tükke. Kasutage elektridrelli koos selle otsa kinnitatud segistiga. Laske segul 3 – 5 minutit seista ning segage seejärel veelkord läbi.

Segage valmis nii palju materjali, kui te jõuate 60 minuti jooksul ära kasutada.

Ärge kasutage weber.tec 930 kuivsegu segamiseks mingeid muid vedelikke peale puhta vee.

Kasutamine

weber.tec 930 esimene kiht tuleb pinnale kanda harjaga. Järgmiste kihtide puhul võib kasutada kellut, kuid kiht tuleb seejärel harjaga ühtlaseks hõõruda. Kihtide maksimaalne kogupaksus võib olla 4 mm.
Selleks, et tagada head nakkumist horisontaalsete pindadega, tuleb esimene kiht aluspinda sisse hõõruda, kasutades selleks tugevate harjastega harja.
Veekindluse tagamiseks kandke pinnale vähemalt 2 kihti. Veemahutite või surve all oleva veega kokku puutuvate pindade korral tuleks pinnale maksimaalse tiheduse tagamiseks kanda kolm kihti. Krohvisegu paksus peab pinna kõigis punktides vastama tabelis antud miinimumnõuetele (vastavalt prognoositavale veesurvele).

Materjali kulu

Koormusgrupp Kihi minimaalne paksus [mm] Materjalikulu [kg/m2]
Maapinna niiskusesisaldus 2,0 Orienteeruvalt 4,0
Vesi (ei ole rõhu all) 2,5 Orienteeruvalt 5,0
Vesi ülerõhul (sügavusel = 15 m) 3,0 Orienteeruvalt 6,0
Vesi alarõhul (sügavusel = 3 m) 3,0 Orienteeruvalt 6,0
Veepaak (maksimaalselt 15 m veesammas) 3,0 Orienteeruvalt 6,0

Hilisem hooldus

Pärast veekindla krohvisegu töödeldavale pinnale kandmist tuleb seda vähemalt 24 tunni jooksul niiskena hoida, kaitstes töödeldud pinda ühtlasi järgmise viie päeva jooksul otsese päikesekiirguse ja külmumise eest.

Kaitsekiht

Kaitsekihte, plaate, keraamilisi tahvleid, kipsi mittesisaldavat krohvi võib seintele või põrandatele kanda alles pärast seda, kui weber.tec 930 on piisaval määral kõvastunud.

Tähtis teada

Ärge kandke krohvisegu külmunud pinnale või külma ilma korral; samuti ei tohi segu kasutada vihma käes.
Alati, kui veekindlaks töödeldavate aluspindade puhul pragunemise oht, soovitame pinnale kõigepealt kanda ühe kihi weber.tec 930 segu ning selle peale kaks kihti elastset veekindlat krohvisegu weber.tec 824.
Kasutage ehitistesse tekkivate pragude vältimiseks selliseid abivahendeid, nagu paisumisvuugid.
Vuukide veekindluse tagamiseks tuleb kasutada sobivat elastset või elastomeerset hermeetikut. Reeglina on konstruktsiooni veekindlaks muutmiseks vajalik veekindla krohvisegu kandmine veega kontaktis olevale pinnale (ülerõhk). Tihendatud pind peaks ulatuma umbes 30 cm võrra üle maapinna.
Ümardage nurgad enne krohvisegu kasutamist weber.tec 933 segu või tsementkrohviga. Seejärel kandke aluskihi pinnale vajaliku paksusega weber.tec 930 krohvisegu kiht.
Juhul, kui vajalikuks osutub hoone siseruumide tihendamine (alarõhk) – eriti vanade hoonete renoveerimise korral – peab konstruktsioon olema piisavalt vastupidav veesurve talumiseks.
Rõhu all oleva veega kokku puutuvaid mahuteid veega varustavad torud peaksid võimaluse korral asuma veekindla vahendiga töödeldud pindadest kõrgemal. Juhul, kui see ei ole võimalik, tuleks planeerida ja kohaldada erivahendite, näiteks kestas torude paigaldamine, veekindla fooliumi või elastomeersete vuugihermeetikute kasutamist.

Tarne- ja hoiutingimused

weber.tec 930 krohvisegu tarnitakse 25 kg kottides (netokaal). Originaalpakendis olev toode säilib kuivades hoiuruumides vähemalt 12 kuud.
NB! TRGS 613 nõuetele vastav madal kroomisisaldus.
Meie toodete õige ja edukas kasutamine ei allu otseselt meie kontrollile. Seetõttu piirdub garantii ainult meie toodete müügi- ja tarnetingimustega, mitte aga nende eduka kasutamisega.
Materjali kasutamisel tuleb järgida üldisi ohutustehnika nõudeid, samuti tehnilistes kaartides ja toote pakendil olevaid juhiseid.
Selle tehnilise kaardi ilmumisega kaotavad eelmised antud toote kohta avaldatud tehnilised andmed kehtivuse.
Informatsioon, mida annavad meie firma ja/või edasimüüjate töötajad ja  mis väljub antud instruktsiooni raamest, peab olema kirjalikult kinnitatud.
Jätame endale õiguse tehnoloogia arengust tingitud muudatuste sisseviimiseks tehnilistesse tootekaartidesse.